زنان جهان از گوون اعلام حمایت کردند، حصر باید برداشته شود

​​​​​​​اتحاد زنان دیالتیک بین‌المللی از لیلا گوون پشتیبانی کردند و اعلام کردند، باید حصر اوجالان پایان یابد

اعتصاب غذای لیلا گووَن رئیس مشترک ک.ج.د با هدف پایان حصر اوجالان، در ۶۶ امین روز خود ادامه دارد. در عرصه‌های بین‌المللی حمایت از گوون و درخواستها برای پایان حصر، افزایش یافته است.

 

اتحاد زنان دیالکتیک، که متشکل از چندین سازمان زنان، حزب سیاسی و نمایندگان سندیکاهای مختلف زنان در ژنو سویس است، در حمایت از لیلا گوون پیامی منتشر کردند.

 

باید حصر پایان یابد و لیلا هم آزاد شود

این پیام با عنوان "آزادی برای لیلا" منتشر شده است و در آن آمده است:"ما از خواست لیلا گوون برای پایان حصر اوجالان حمایت می‌کنیم".

 

در این پیام همچنین آمده است؛"ما با نگرانی بسیار شاهد آن هستیم که زنان دوستمان در ترکیه زندانی و شکنجه می‌شوند و با بهانه های واهی محاکمه می‌شوند".

 

همچنین اعلام شده است، "ما زنان در مقابل این وضعیت و شرایطی که سبب شده است لیلا گوون دست به چنین اعتصابی بزند بسیار خشمگین هستیم و نگران او می‌باشیم". "بدون لیلا ما یکی از خودمان را از دست خواهیم داد".

 

در پایان این پیام آمده است:" ما زنانی که با لیلا برای همان زندگی مبارزه کرده‌ایم و آنرا هدف خود قرار داده‌ایم، می‌خواهیم جهانی برابر درست کنیم. ما به خوبی می‌دانیم که این جهان با مبارزات لیلاها و زنان بدست خواهد آمد. باید اتحاد با لیلا بسیار نیرومندتر باشد و ما کاری کنیم که لیلا بتواند به زندگی ادامه دهد. ما نباید فراموش کنیم که مبارزات زنان بدون لیلا به این معناست که یکی از ما کم می‌شود. باید لیلا زندگی کند.

زنده‌باد زن، زندگی، آزادی".