زنان خلافت داعش را درهم شکستند

اعضای داعش که بیشترین دشمنی را با زنان داشتند، توسط رزمندگان واحدهای مدافع زنان دستگیر شدند

روژ انگیزک یکی از رزمندگان واحدهای مدافع زنان در این رابطه اعلام داشت: پنج هزار سال است که با زنان دشمنی می‌شود، اکنون باید وضعیت این دشمن ۵ هزار ساله را دید. پیروزی ما علیه داعش پیروزی زنان است. ما زنان بودیم که خلافت داعش را در هم شکستیم.

 

عملیات نیروهای سوریه دمکراتیک در دیرالزور علیه داعش عمچنان ادامه دارد. هدف اصلی نیروهای سوریه دمکراتیک آزادی غیرنظامیان از دست نیروهای تبهکار خلافت اسلامی است.

 

طی ۴ روز گذشته قرب به ١٠ هزار شهروند غیر نظامی از دست نیروهای داعش آزاد شده‌اند. طی عملیات اخیر نیروهای سوریه دمکراتیک که با دقت فراوان پیگیری میغشود صدها نیروی داعش دستگیر شده‌اند. صدها نفر دیگر نیز از نیروهای داعش خود را تسلیم نیروهای سوریه دمکراتیک نموده‌اند. این پیروزیها حاصل مبارزه بی‌امان و تاریخی زنان بوده است. اعضای واحدهای مدافع زنان که نیروهای داعش را دستگیر کرده‌اند ابعاد این عملیات و پیروزی‌ها‌ی خود را با خبرگزاری مزوپوتامیا تشریح نمودند.

 

در مقطع کنونی نیروهای سوریه دمکراتیک در روستای باخوز، از توابع شهرک هجین در استان دیرالزور نیروهای داعش را به محاصره درآورده‌اند. نیروهای خلافت اسلامی در سوریه، در روستای باخوز به محاصره درآمده و آخرین ساعات خود را سپری می‌کنند. در جریان عملیات توفان جزیره علیه نیروهای داعش، رووزانه افراد غیر نظامی از دست نیروهای داعش آزاد و در کریدورهای ایجاد شده توسط نیروهای سوریه دمکراتیک در مناطق امن سکنی داده شده‌اند. تا کنون نیروهای سوریه دمکراتیک و واحدهای مدافع زنان ضربات سنگینی را به نیروهای داعش وارد آورده‌اند.

 

دستگیری نیروهای داعش توسط یگانهای مدافع زنان

در زمان نخستین مصاف، تبهکاران داعش به زنان و ایزدیان حمله کردند، نیروهای خلافت اسلامی زنان اسیر ایزدی را با زنجیر به پا، در بازارهای اسرا به فروش گذاشتند. اکنون نیز اعضای یگانهای مدافع زنان نیروهای داعش را به اسیری گرفته‌اند. زنان عضو یگان زنان، داعشیان را به صف درآورده و به بازجویی از آنان پرداخته و متعاقبا آنان را سوار کامیون می‌کنند. در میان اعضای اسیر داعش، مجروحان جنگی نیز دیده می‌شوند. از سوی دیگر در میان این اعضای دستگیر شده می‌توان افرادی را با ملیتهای گوناگون فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، صربی، سعودی، دانمارکی، اسلونی، هلندی، قزاق و... نیز مشاهده کرد.

 

ما زنان خلافت داعش را درهم شکستیم

یکی از اعضای یگانهای مدافع زنان به نام روژ انگیزک که خود در نبرد علیه نیروهای داعش حضور داشته است خطاب به افکار عمومی جهانیان گفت: جهانیان ببینند داعشیانی را که زمانی در خاورمیانه دولتها را قبضه میکردند، ما زنان اکنون آنها را دستگیر کرده‌ایم. ما ظلم برخاسته از تاریک اندیشی را به پایان خواهیم رسانید. امروز داعشیان زیر پاهای ما قرار گرفته‌اند. دشمنی پنج هزار ساله علیه زنان به چنین روزی افتاده است. زنان این پیروزی را تحقق بخشیدند. ما زنان بودیم که خلافت داعش را درهم شکستیم. حقیقت این امر را باید همانند این تصاویر دید.