زنان ساکن تل‌تمر با خواست آزادی اوجالان راهپیمایی کردند

در ادامه تلاش ها برای آزادی رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان،  زنان ساکن تل تمر در فدراسیون شمال سوریه یک راهپیمایی برگزار کردند.

در ادامه تلاش ها برای آزادی رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان،  زنان ساکن تل تمر در فدراسیون شمال سوریه یک راهپیمایی برگزار کردند.

 

صدها تن از ساکنین تل تمر از توابع کانتون حسکه در این راهپیمایی شرکت کردند.

 

ابلا داوه از شرکت کنندگان در راهپیمایی طی سخنانی ضمن محکوم کردن اعمال انزوا بر رهبر خلق کرد در جزیره امرالی و سکوت مجامع بین المللی در برابر سیاست های دولت اردوغان می‌گوید آزادی اوجالان، آزادی ماست. اگر اوجالان آزاد نشود، جوامع تحت ستم نیز هرگز آزاد نخواهند بود.

 

او از تمام کردهای داخل و خارج کشور می‌خواهد که تلاش‌های خود در راستای آزادی اوجالان را افزایش دهند.

 

ابلا داوه با یادآوری اینکه بیش از یک سال است که از وضعیت سلامتی اوجالان خبری در دست نیست می‌گوید اوجالان امید خلق های تحت ستم است از این رو اگر او آزاد نشود زندگی آزادانه و شرافتمندانه حاصل نخواهد شد.

 

گلیخان طاهر از اعضای سازمان کنگره استار نیز می‌گوید ما در مقابل سیاست های حزب عدالت و توسعه از رهبر آپو حمایت خواهیم کرد و تا آخرین قطره خون خود به مبارزات ادامه می‌دهیم.

 

او از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و دولت های جهانی می‌خواهد که در مقابل سیاست های ترکیه مبنی بر نقض قوانین بین المللی واکنش نشان دهند.