زنان سوسیالیست اروپا به مقاومت لیلا گووَن درود فرستادند

​​​​​​​اتحادیه زنان سوسیالیست اروپا طی پیامی به مقاومت لیلا گووَن درود فرستاده و افزوده‌اند:"هر کس باید به وظیفه و مسئولیت خود در حمایت از اعتصاب غذای لیلا گووَن عمل کند"

اتحادیه زنان سوسیالیست اروپا در همبستگی با لیلا گووَن رییس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و نماینده سابق ه.د.پ که از یک ماه پیش در اعتراض به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده است بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

 

در بیانیه آمده است:"لیلا گووَن به مقاومت مهمی دست زده و اراده زنان مقاومتگر را تمثیل می‌کند. در زندانهای فاشیست‌ها، علیه رژیم تک‌پرستی که فاشیسم را بر خلق ما و زنان تحمیل می‌كند، لیلا گووَن پیشاهنگی فعالیتی انقلابی را علیه این رژیم بر دوش گرفته است. ما به لیلا گووَن سلام می‌فرستیم و برای وی آرزوی پیروزی می‌نماییم."

 

در ادامه بیانیه خاطرنشان شده که هر کس وظیفه دارد به حمایت از اعتصاب غذای لیلا گووَن برخیزد و می‌افزاید:"فعالیت لیلا گووَن نه تنها درخواست مقاومتگران زن بلکه تمام خلق‌ها را ارتقا داده است. ما از زنان می‌خواهیم که این مقاومت را در خاک اروپا هم گسترش دهند."