دستیابی زنان عربستان به حق دریافت گذرنامه، اشتغال و ثبت ازدواج و طلاق

بر اساس قوانین جدید در عربستان زنان ۲۱ ساله به بالا می‌توانند بدون داشتن اجازه و یا همراه داشتن یک قیم مرد اقدام به گرفتن گذرنامه و سفرهای خارجه کنند

   زنان عربستانی برای اولین بار به حق دریافت گذرنامه و سفرهای خارجه بدون داشتن قیم مرد دست یافتند.

   پیشتر در عربستان سعودی اگر زنی قصد دریافت گذرنامه و یا سفر خارجی را داشت باید از قیم مرد خود اجازه میگرفت و یا یک مرد با خود همراه داشت. این مرد باید پدر، همسر، برادر یایکی از اعضای خانواده‌ی وی می‌بود.

   اکنون بر اساس قوانین جدید در عربستان زنان ۲۱ ساله به بالا می‌توانند بدون داشتن اجازه و یا همراه داشتن یک قیم مرد اقدام به گرفتن گذرنامه و سفرهای خارجه کنند.

   این حکم حکومتی که روز جمعه اول اوت صادر شده است زنان را مجاز به داشتن حق ثبت ازدواج، طلاق و یا تولد فرزندان نیز میکند.

   همچنین قانون جدید به زنان حق اشتغال برابر میدهد. بر این اساس همه‌ی شهروندان عربستانی حق اشتغال دارند و کارفرمایان نمی‌توانند کسی را بر اساس جنسیت، سن و یا محدودیت از حق اشتغال محروم کنند.

   این تعییرات ادامه اصلاحاتی است که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان آغاز کرده تا برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را در این کشور اجرایی کند. بخشی از این برنامه شامل اعطای آزادی‌های بیشتر به زنان است که از تفکیک جنسیتی و تبعیض در این کشور رنج می‌برند.