زنان کُردستانی، باسکی و کاتالونی در اسپانیا سمیناری مشترک را برگزار کردند

روز گذشته به مناسبت ٢۴ مه- روز جهانی ضد جنگ سمیناری در شهر بیلبائو از سوی زنان کردستان، باسک و کاتالونیا برگزار شد

روز گذشته به مناسبت ٢۴ مه- روز جهانی ضد جنگ سمیناری در شهر بیلبائو از سوی زنان کردستان، باسک و کاتالونیا برگزار شد

 

این سمینار از سوی جنبش زنان ضد میلیتاریسم در سالن شهرداری بیلبائو برگزار شد. ایوانچو میندا به نمایندگی از زنان باسک، نورا میراییس به نمایندگی از زنان کاتالون و مریم فتحی به نمایندگی از زنان کردستان در این سمینار سخنرانی کردند.

 

نماینده زنان باسک در گفته‌های خود به رژیم میلیتاریست دولتی و بحران آفرینی، جنگ و آشوبگری برای تداوم حیات دولت و فروش اسلحه در این میان اشاره کرده و لزوم اتخاذ مواضع رادیکال جنبش فمیسنیتی در این رابطه را مورد تأكید قرار داد.

 

نماینده زنان کاتالون هم از حق مشروع خودمدیریتی در کاتالونیا سخن گفت و فروش اسلحه به عربستان سعودی از سوی دولت اسپانیا را  مورد ارزیابی قرار داد.

 

مریم فتحی هم در سخنان خود به کشتارهای دسته‌جمعی کردها از سوی دولت‌-ملت‌های غاصبگر در کردستان از جمله رژیم‌ ایران پرداخته و در رابطه با مواضع ضد زن جمهوری اسلامی مواردی را خاطرنشان کرد. مریم فتحی ذهنیت مردسالاری را بنیان جنگ‌افروزی عنوان کرد و از کنفدرالیسم دمکراتیک جوامع کردستان بعنوان تنها گزینه برای پیشاهنگی زنان و نجات آحاد جامعه نام برد.

 

مریم فتحی در بخش دیگری از سخنان خود از مبارزان زن در کردستان سخن گفت و تفاوتهای میلیتاریسم‌های دولتی، سرمایه‌داری و امپریالیسی را مورد گفت‌وگو قرار داد.