زنان کُرد در روسیه از مقاومت تاریخی عَفرین حمایت کردند

زنان کُرد اهل کرانسنکوت شهر سارتاو روسیه از مقاومت تاریخی عَفرین حمایت کردند

زنان کُرد اهل کرانسنکوت شهر سارتاو روسیه از مقاومت تاریخی عَفرین حمایت کردند.

 

زنان با تجمع در جلوی مرکز خانه فرهنگ کُرد اعلام کردند که از مقاومت تاریخی کانتون عَفرین در برابر حملات اشغالگرانه دولت ترکیه و تبهکارانش حمایت می‌کنند.

 

زنان اعلام کردن که نیروهای بین المللی باید در برابر قتل عام دولت ترکیه مقابل غیره نظامیان سکوت نکند. اکنون مقاومت تاریخی عَفرین به معنای مقاومت همه انسانیت است و سکوت کردن به مثابه خیانت به بشریت می باشد.