زن جوان سردشتی به زندگی خود پایان داد

گزارشها حاکیست یک زن جوان در شهرستان سردشت اقدام به خودکشی کرد و به زندگیش پایان داد

گزارشها حاکیست یک زن جوان در شهرستان سردشت اقدام بە خودکشی کرد و بە زندگیش پایان داد

 

بە گفته شبکە حقوق بشر کردستان، رویا رسول زادە زن جوان ساکن شهرستان سردشت واقع در شرق کردستان، روز یکشنبە بنا بە آنچە مشکلات اجتماعی عنوان شدە اقدام به خودکشی کرد و جانسپرد.

 

از ابتدای سال ٢٠١٨ تاکنون ١۵ زن از طریق خودکشی و به زندگی خود پایان داده اند.

 

فاجعه خودکشی در ایران که روند رو به رشدی در سال‌های گذشته پیدا کرده ریشەهای عمیق اجتماعی و دولتی دارد.

 

دیلان جودی عضو شورای هماهنگی جامعە زنان آزاد شرق کردستان-کژار، چندی پیش با اشاره به افزایش آمار خودکشی زنان در ایران به خصوص شرق کردستان گفته بود زنان باید به جای خودکشی با اتحاد و همبستگی مبارزاتشان را تا دستیابی بە حقوقشان افزایش دهند.