زن جوان سردشتی خودکشی کرد

یک زن جوان سردشتی به دلایل نامعلوم با خوردن قرص روز جمعه ۱۰ آ‌ذرماه ۱۳۹۶، اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خویش پایان داد.

یک زن جوان سردشتی به دلایل نامعلوم با خوردن قرص روز جمعه ۱۰ آ‌ذرماه ۱۳۹۶، اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خویش پایان داد.

 

هویت این زن جوان “شعله زربان” اعلام گردید. جسد این زن جوان روز گذشته پس از انتقال به پزشکی قانونی اورمیه و کالبدشکافی به خانواده‌اش تحویل داده شد.

 

فقر، بیکاری، اعتیاد و…. که ثمره‌ سیاستهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی دولت جمهوری اسلامی می‌باشند و همزمان دیدگاه سنتگرای جامعه در خصوص مسایل اجتماعی سبب شده که این مشکلات عمیق‌تر گشته و در نبود نهادهای مدنی این مشکلات نهایتا به خودکشی منجر می‌شود.