زن‌ستیزی در ایران؛ حرکات موزون، اتهام جدید زنان ناشنوا بخاطر استفاده از زبان اشاره

اجرای ترانه با زبان اشارەی گروهی از زنان ناشنوا در نمایشگاه مصلی در تهران؛ اجرایی که دیگر نباید تکرار شود.

نیروهای امنیتی پس از مراسم ترانه خوانی گروه زنان ناشنوا تذکر دادند که این اجراها دیگر نباید تکرار شود. زنان ناشنوا بخاطر استفاده از زبان اشاره در ترانه سرایی خود، به انجام حرکات موزون متهم شده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد که آوازخوانی زنان در ایران بکلی ممنوع است چه با صدای بلند و چه با اشاره. 

 

اجرای ترانه با زبان اشارەی گروهی از زنان ناشنوا در نمایشگاه مصلی در تهران؛ اجرایی که دیگر نباید تکرار شود.

 

کمپین معلولین در صفحه توئیتر خود نوشته که مسئولین مربوطه این ترانه را به بهانه حرکات موزون متوقف کردند.

 

وقتی که آنها زن هستند فرقی نمی‌کند که با صدای بلند آواز می‌خوانند یا اینکه با زبان اشاره.

 

زنان نباید در انظار عمومی بخندند یا بدوند و آواز بخوانند چون این مایه شرمساری برخی مردهای متحجر  از جمله مسئولان ایران می‌شود.

 

این ترانه از سوی زنان ناشنوا در حالی به دستور نیروهای امنیتی ناتمام ماند که آنها روزها و چه بسا ماهها برای اجرای آن تمرین کرده بودند.

 

 در رابطه با آنچه که روی داده است یکی از همراه گروه ناشنوایان می‌گوید سرود آنها حتی معنوی و در رابطه با رمضان بود.

 

او می‌گوید آنچه که ممنوع شده است زبان صحبت ناشنوایان است.

 

در هیچ کجای جهان شنیده نشده که زبان اشاره ناشنوایان موجب محرومیت آنها شود یا جرم به حساب آید. زنان ایرانی اما زندگی خود را با این تهدیدها تنظیم نمی‌کنند.