زن معترض در متروی تهران: قوانین ضد زن و تبعیض آمیز باید لغو شوند

دامنه اعتراض‌ها به سرکوب آزادی‌ توسط رژیم ایران و مبانی ضد اجتماعی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. یک زن معترض در متروی تهران نابرابری‌ها و قوانین ضد زن را رد کرد

دامنه اعتراض‌ها به سرکوب آزادی‌ توسط رژیم ایران و مبانی ضد اجتماعی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. یک زن معترض در متروی تهران نابرابری‌ها و قوانین ضد زن را رد کرد

 

میادین، خیابان‌ها و متروی تهران به محل مبارزه زنان ایرانی بدل شده است.

پس از آنکه سه زن جوان در مترو سرود برابری خواندند، ویدئویی از یک زن دیگر منتشر شده که به مناسبت روز کارگر به نابرابری‌ها و قوانین ضد زن اعتراض می‌کند. نام این زن که از تکثیر دختران خیابان انقلاب صحبت می‌کند مشخص نیست.

 

خاطرنشان می‌شود که زنان پیشاهنگ مبارزه با قوانین ضدارزشی رژیم حاکم بر ایران بوده‌اند و جمهوری اسلامی بیش از هر قشری از انتقام تاریخی زنان آزادیخواه ایران در هراس است. مادران ایرانی اکنون خواهان پایان دادن به تبعیض چهل ساله‌ای هستند که رویکردی مشابه با داعش را در چهل سال گذشته علیه زنان ایرانی اعمال کرده است.