کژار: سال ٢٧١٩ سال مقاومت و نابودی فاشیسم است

​​​​​​​" در یک سال گذشته زنان ایرانی و روژهلات کردستان در برابر بی‌عدالتی و ستم خیزش نموده‌اند و هم اکنون که سال جدیدی را آغاز می‌کنیم می‌طلبد تمامی زنان ایرانی از هر ملت و اندیشه‌ای همصدا و متحد سال جدید را به سال پیروزی و آزادی متحول سازند."

شورای مدیریتی جامعه زنان آزاد شرق کردستان‌ در بیانیه‌ای ضمن تبریک جشن نوروز زنان را به همبستگی هر چه بیشتر و شعله‌ور کردن آتش مقاومت و آزادی فراخوانده است.

 

متن بیانیه کژار به این شرح است:

"جشن نوروز، جشن مقاومت، عصیان و اتحاد و در تاریخ کردستان دارای اهمیت خاصی است. ابتدا این جشن را به معمار آزادی، رهبر آپو، تمامی ملت کرد، نماد مقاومت و  پیشاهنگ آزادی، لیلا گوون و تمامی همراهان او که راهش را استمرار بخشیده اند، تمامی زندانیان سیاسی زن همچون زینب جلالیان که علی رغم فشارهای رژیم ایران هیچگاه تسلیمیت را نپذیرفت و به مادران صلح و شهیدان تبریک گفته و یاد تمامی رفقایی که در راه حیاتی آزاد و دمکراسی جان خود را فدا نموده اند را گرامی می داریم.

 

همانند هر سال خلق کرد و جنبش آزادیخواهی در مقطعی حساس و دشوار و معنامند به استقبال نوروز می‌رود؛ نوروز صرفا یک جشن نیست، در عین حال روزی است که می‌بایست ایستاری مقاومتگر همچون کاوه، مظلوم و سارا در برابر ضحاکان زمانه داشت. هم اکنون در تمامی بخشهای کردستان تهاجماتی همه جانبه و دشوار جهت نادیده گرفتن موقعیت سیاسی کردها، اراده آنان و به ویژه زنان وجود دارد. برای با شکست مواجه ساختن این اهداف شوم بار دیگر با پیشاهنگی زن کرد، لیلا گوون موضعی بی‌نظیر نشان داده شد و جسم او و همراهانش در راه آزادی روز به روز نحیف‌تر می‌گردد. این موضعی در برابر حصر مطلق علیه رهبر خلق کرد، رهبر آپو است؛ در واقع می‌توان گفت ایزولاسیونی علیه خلق و زنان کرد و انسانیت است. دلیل چنین سیاستها و تهاجماتی این بود که رهبر آپو مبارزات خود را در راستای برساخت جامعه ای آزاد که تمامی بشریت بتوانند با برابری آزادی زندگی نمایند، آغاز نموده و در بنیان، آزادی زنان را به عنوان کلید اساسی حل مسائل قلمداد نموده  و به این دلیل آزادی رهبر آپو، آزادی انسایت است.

 

در روژهلات کردستان هر سال جشن نوروز با هیجان خاصی برگزار می‌شود و روح عصیانگری را می توان در آن مشاهده نمود. این چنین برگزار کردن نوروز در چنین مقطعی دارای اهمیت ویژه‌ای است. همانگونه که در سایر بخشهای کردستان سیاستهای تهاجمی علیه کردها وجود دارد در روژهلات کردستان نیز مردم تحت فشار و سرکوبهای رژیم ایران قرار دارند. بنابراین خلق ما بایستی نوروز را نه همانند یک جشن بلکه به آغازی برای قیام در برابر ظلم و نابرابری مبدل نمایند. 

 

در تاریخ نوروز سمبل اتحاد بوده و در چنین مقطعی نیاز به همان موضع وجود دارد تا با هم و یکصدا در مقابل استعمار، آتش نوروز را شعله‌ورتر ساخته و با حرارت آتش نوروز سالی سرشار از مقاومت و مبارزه را آغاز نماییم. بی‌گمان مسئولیت سنگین بار دیگر بر دوش زنان قرار دارد تا با مواضع همیشه رادیکال خود که در تاریخ نمونه‌های آن فراوانند پیشاهنگی پروسه را بر عهده گرفته و گامهای بلندتری بردارند و برای رهبری آزاد و سرزمینی آزاد مبارزه نمایند. در یک سال گذشته زنان ایرانی و روژهلات کردستان در برابر بی‌عدالتی و ستم خیزش نموده‌اند و هم اکنون که سال جدیدی را آغاز می‌کنیم می‌طلبد تمامی زنان ایرانی از هر ملت و اندیشه‌ای همصدا و متحد سال جدید را به سال پیروزی و آزادی متحول سازند. کژار، تمامی کردها در روژهلات کردستان به ویژه زنان و جوانان را به شعله ور ساختن آتش نوروز و مبدل ساختن تمامی میادین به عرصه عصیان  فرا می‌خواند تا روشنایی آتش نوروز، حیات را نور بخشیده و تمامی ناپاکی‌های اشغالگری را پاک نماید."