سخنگوی پلاتفرم روزنامه‌نگاران زن مزوپوتامیا؛ اقتدارگرایان از اراده زنان می‌ترسند

سخنگوی پلاتفرم روزنامه نگاران زن مزوپتامیا، عایشه گونای گفت: در عملیات پاکسازی سیاسی حکومت دستگیری زنان تصادفی نیست بلکه حکومت از اراده‌ی زنان هراس دارد

روز نهم اکتبر سال جاری در عملیاتی بر ضد روزنامه نگاران و سیاستمداران، پلیس ترکیه به بیشتر از ۲۰۰ آدرس مراجعه کرده و از ۱۵۱ تن که حکم دستگیری آنها داده شده بود، ۱۲۷ تن را دستگیر کردند.

 

در شهر آمَد ۲۳ نفر پس از حضور در مرکز پلیس در روز اول آزاد شدند، روز پنجشنبه نیز ۲۴ تن دادگاهی شدند که ۱۱ تن به شرط تحت نظر قرار گرفتن موقتا آزاد شدند. روزنامه‌نگار کبریه اورن نیز در میان آن ۱۳ بازداشتی بود. از طرفی دیگر ۲۰ تن دیگر که ۳ تن آنها روزنامه‌نگار بودند دستگیر شدند که آنها نیز با قرار کنترل آزاد شدند.

 

حکومت از اراده ی زنان هراس دارد

عایشه گونای، سخنگوی پلاتفرم روزنامه‌نگاران زن مزوپتامیا در مورد عملیات پاکسازی سیاسی با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام داده و گفت: دستگیرشدگان بیشتر زنان هستند، آمار دستگیرشدگان نشان می‌دهد که حکومت از اراده و تصمیم زنان طی انتخابات ۲۰۱۵ وحشت کرده است.

 

گونای گفت: حکومت در این عملیات نشان داد که تا چه حد از اراده‌ی زنان هراس دارد، گونای با یادآوری انتخابات ۲۰۱۵ گفت: اراده و تلاش زنان و تصمیمات آنها در انتخابات ۲۰۱۵ باعث وحشت حکومت شده است، حکومتی که می‌خواهد اراده و تلاش زنان را درهم بشکند با عملیات پاکسازی سیاسی در این جهت گام بر می‌دارد.

 

گونای گفت قبل از انتخابات گزینش محدوده عملیات بازداشت و دستگیری روزنامه نگاران تصادفی نیست و حکومت می‌خواهد با این روش به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی دست بزند.

 

گونای در ادامه تصریح کرد؛ آ.ک.پ با عملیات پاکسازی سیاسی، کردها را هدف قرار داده است. این دستگیریها روش ۱۶ ساله‌ی آ.ک.پ در مورد کردهاست. هدف آنها تصفیه کردن کُرد، قتل‌عام و [به اعتراف خود گردانندگان رژیم] پاکسازی است.

 

گونای گفت: آ.ک.پ می‌خواهد رسانه‌ها و روزنامه‌ها یکدست شوند اما رسانه‌ی آزاد مانعی برای یکدست‌سازی می‌باشد.

 

گونای در پایان سخنانش گفت: آنها رسانه‌ها و روزنامه‌های آزاد را هدف قرار داده‌اند. برای آنکه روزنامه‌ها توسط حکومت کنترل شوند و همه یکدست شوند. اما روزنامه‌های آزاد که مخالف با یکدست‌سازی رسانه‌ها هستند از بازتاب حقایق دست نخواهند کشید. به همین دلیل حکومت آنها را هدف قرار داده است. حکومت باید دست از عملیات پاکسازی روزنامه‌ها و رسانه‌های کردی بردارد، باید دست از سر رفقای ما و نویسندگان و تلاشگران آزاد بردارند.