سرپیچی از قوانین تبعیض آمیز؛ روایت زنانی که به استادیوم آزادی رفتند

جمهوری اسلامی با قانون و شریعت سعی در نابودی جامعه دارد. زنان بیش از هر قشر دیگری قربانی قوانینی هستند که جمهوری اسلامی آنها را برای به زانو دراوردن انسانیت تعیین کرده است.

جمهوری اسلامی با قانون و شریعت سعی در نابودی جامعه دارد. زنان بیش از هر قشر دیگری قربانی قوانینی هستند که جمهوری اسلامی آنها را برای به زانو دراوردن انسانیت تعیین کرده است.

 

قوانین ضد ارزشی، نهادهای سرکوبگر، معیارهای متحجرانه و سازمان‌های فاسد ملغمه‌ای را به نام حکومت جمهوری اسلامی پدید آورده است که برای تاراج منابع و دارایی‌های مردم تلاش می‌کند و آنرا صرف سرکوب لایه‌های مختلف اجتماعی و اقدامات تروریستی و فتنه‌جویانه در خارج از ایران می‌کند.

 

محدودیت و تبعیض‌های موجود در وزرش زنان ایران، در کنار ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها در این کشور در حالی ادامه دارد که بسیاری از زنان با سرپیچی از قوانین، برای حقوقشان مبارزه می‌کنند.

در ادامه این سرپیچی‌ها، دو زن جوان از ورود خود به ورزشگاه فوتبال آزادی در تهران و برخوردهای وحشیانه مأموران سخن می‌گویند. آنها می‌گویند نمی‌ترسند و پشیمان نیستند.