سن مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در زنان پایین آمده است

یک مسئول اداره بهزیستی استان کرمان اعلام کرد سن مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در زنان پایین آمده است.

یک مسئول اداره بهزیستی استان کرمان اعلام کرد سن مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در زنان پایین آمده است.

 

موسی دریجانی، معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان گفته تنها مرکز ترک اعتیاد ویژه زنان در کرمان که در این زمینه فعال بود به دلیل نداشتن مجوز تعطیل شده و تلاش‌ها برای ادامه فعالیت آن نتیجه نداد.

 

او تعداد احتمالی مبتلایان به اعتیاد در ایران را حدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار نفر اعلام کرده اما برخی معتقدند تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران، دو برابر این رقم است.

 

موسی دریجانی گفته میان ١٠٠ تا ١۵٠ هزار نفر از معتادان ایران را زنان تشکیل می دهند.

 

معاون اداره کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به آنکه سن مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در زنان پایین آمده است اعلام کرد الگوی مصرف هم متفاوت شده. او گفته شیوع مواد روانگردان و محرک در جامعه زنان رو به رشد است.