سومین کنفرانس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها

بولدان: سال ۲۰۱۹ سال مقاومت بود؛ سال ۲۰۲۰ به سال پیروزی تبدیل خواهد شد

سومین کنفرانس بزرگ زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها از روز گذشته در آنکارا آغاز شد. در این کنفرانس، پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت که سال ۲۰۱۹ سال مقاومت بود و سال ۲۰۲۰ به سال پیروزی تبدیل خواهد شد.

سومین کنفرانس بزرگ زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها با شعار «اصرار بر آزادی، عزم راسخ در مبارزه» از روز جمعه (١٨ ژانویه/ ٢٨ دی) در آنکارا آغاز بکار کرد. در این کنفرانس سخنگویان مشترک کنگره دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک)، ادیل اوغورلو، نمایندگان احزاب سبز و چپ، فاطمه چتین تاش، ریاست مشترک حزب انقلابی، الیف تورن اونرن، اوزلم گوموشتاش ریاست مشترکESP،  جانان یوجه، ریاست مشترک حزب بازتاسیس سوسیالیستی SYKP،  کزبان کونکچو سخنگوی مشترک SODAP، مدیران حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) و گنگره جامعه دمکراتیک (ک.ج.د) و در مجموع ۴۰۰ زن در این کنفرانس حضور به هم رسانده‌اند.

در این کنفرانس در رابطه با مبارزات سال ۲۰۱۹ گزارشی تلویزیونی اکران شد. در این کنفرانس، پروین بولدان ریاست مشترک  حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز به سخنرانی پرداخته  اظهار داشت که: پیش از همه فیگن یوکسداغ، سباحت تونجل، گولتن کشاناک، سلما ایرماک، آیسل توغلوک، چاغلار دمیرل، گولسر ییلدرم، نورحیات آلتون و تمامی دیگر زنان دربند را یاد کرده و به آنان درود می‌فرستیم. عشق و دوستیمان را نسبت به آنان یادآور می‌شویم.

بولدان با اشاره به ترور ساکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز اظهار داشت: ساکنیه، لیلا و فیدان در مقطعی ترور شدند که ما در حال برگزاری دیدارهایی به منظور دست‌یابی به راه حل بودیم. از این طریق تلاش کردند تا تمامی راههای منتهی به صلح را مسدود نمایند. تلاش نمودند تا فرایند صلحی را که ما با همراهی اقای اوجالان آغاز نمودیم، قطع کنند. این قتلعام، بسیار توطئه آمیز و سازماندهی شده بود. نیروهایی که علیه دست‌یابی به راه‌حل صلح‌آمیز هستند، جهت از میان برداشتن صلح دست به این اقدام پلید زدند. من در این کنفرانس یاد و خاطره ساکینه، لیلا، فیدان، سوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمه اویار و تمامی زنان دیگری را که به قتل رسیده‌اند را گرامی می‌دارم. زندگی و مبارزه این شهدا روشنی‌بخش راه ما خواهد بود. پیروزی این راه وظیفه‌ای است بر دوش ما. یاد و خاطره نورجان بکر را که در محکومیت اقدامات در پیش گرفته شده دولت ترک علیه زندانیان، به زندگی خود خاتمه بخشید  را گرامی می‌دارم. تا زمانیکه حزب دمکراتیک خلق‌ها حضور داشته باشد، مبارزه نیز در مسیر پیروزی گام برخواهد داشت.

از سوی دیگر سالگرد ترور هرانت دینک است. با احترام یاد و خاطره هرانت را گرامی می‌داریم. مبارزه ما در راه عدالت پروری با عزمی راسخ همچنان ادامه می‌یابد.

بولدان در رابطه با سیستم سازماندهی حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز گفت: از سال ۲۰۰۶ تا کنون ما سیستم ریاست مشترکی را در سازماندهی‌های شهری و مناطق خود نهادینه کرده‌ایم. در انتخابات ریاست مناطق نیز از سال ۲۰۱۴ ما این سیستم را اجرایی کرده‌ایم.

سال ۲۰۲۰ سال پیروزی خواهد بود

بولدان در بخش دیگری از سخنان خود افزود که آنها سال ۲۰۱۹ را به سال مقاومت تبدیل کرده و سال ۲۰۲۰ را نیز به سال پیروزی بدل خواهند کرد. لازم است که اقتدار به خوبی بداند که این عرصه، عرصه تاخت و تاز آنها نیز نیست. این سرزمین بدون صاحب نیست. ما به عنوان زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها با آینده‌ای روشن برای سرزمینمان مبارزه کرده و بیکار نمی‌نشینیم. ما زنان دچار تبعیض هستیم، این تبعیض بسیار سنگین بوده و مسئولیت دشواری را بر دوش ما می‌گذارد. اما مبارزه تاریخی ما به ما نیرو می‌بخشد. ما در این راستا از عزم و اعتقاد برخوردار هستیم. زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها حقوق خود را حفظ کرده و اعتلا می‌بخشند. نصب گماشتگان حکومتی بر شهرداریها در نوع خود یک کودتا به شمار می‌رود. تایید شده است که حزب دمکراتیک خلق‌ها در هیچیک از شهرداری‌ها دچار تخلف نشده است. اما آ.ک.پ در تمامی شهرداریهای تحت کنترل خود رانت‌خواری و رشوه گرفتن را توسعه داده است.

ما در مقابل ظلم و ستم همواره مبارزه خواهیم نمود

بعد از سخنان پروین بولدان؛ ابرو گونای نماینده مجلس از حزب دمکراتیک خلق‌ها پیام فیگن یوکسکداغ از زندان را قرائت کرده و گفت: ما با اطلاع از زیبایی همواره از حمایت بی حد زنانی که راه ما را روشنی بخشیده‌اند برخوردار بوده‌ایم. علیه ظلم و سرکوب، علیه ستمکاری و برتری مردان بر زنان، زنان با روح انقلابیگری همواره با یکدیگر در صفوف مبارزه بوده‌اند. امروزه نیز زنان با روح و قلب حزب دمکراتیک خلق‌ها به تاریخ لبخند می‌زنند. نباید از یاد برده شود که هیچگاه به اندازه اکنون چنین نیروی بزرگ و معنایی سترگ ایجاد نشده است. امروز ما در میدانهای مبارزه سیاسی و زندان‌ها، همانند یکدیگر در انزوا به سر می‌بریم.

مبارزه خود را ادامه می‌دهیم

ما زنان در مبارزه آزادیخواهانه و صلح طلبانه‌مان علیه برتری مردان و رژیم فاشیست امیدوار و راسخ هستیم. در مبارزه سیاسی و میدان نمایندگی ما همواره علیه خشونت و قتل‌عام زنان بوده و تلاشهای خود را برای ممانعت از قتل زنانی مانند آمنه، شعله و جرنان ادامه می‌دهیم. جنازه‌های کشف شده در کوچه‌ها، خانواده‌هایی که سالیان درازی است به دنبال جنازه فرزندانشان هستند، زنانی که بدون امنیت و سرپناه گذاشته شده‌اند، جامعه‌ای که با فقر و تبعیضهای فراوان روبرو شده است، نمونه‌هایی از این موارد هستند و ما در مقابله با این موارد مبارزه خود را با عزم راسخ ادامه خواهیم داد.

باید دفاع مشروع گسترش یابد

من براین باورم که با اعتقاد و مقاومت و مبارزه درهای دیگری می‌توانند باز شوند. مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها، مدیریت این حزب در مناطق، در محلات و در مدارس می‌توانند به امیدهای آزادی میلیونها نفر تبدیل شوند. به همین دلیل باید برای حفظ سیستم ریاست مشترک و نمایندگی برابر زنان و مردان، باید دفاع مشروع گسترش پیدا کند. من براین باور هستم که ما با هم می‌توانیم این سیستم را تغییر دهیم. با عشق، به رفقایم درود می‌فرستم.