سپاه پاسداران مریم شریعتمداری را در شهرری ربود

گزارش‌ها حاکیست مریم شریعتمداری در شهر ری توسط نیروهای امنیتی ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

مریم شریعتمداری از دختران خیابان انقلاب که صحنه پرتاب او از یک سکو توسط نیروی انتظامی اعتراضات زیادی را به دنبال داشت، ربوده و به مکانی نامعکوم منتقل شده است. دختران خیابان انقلاب تا ستون‌های بیت رهبری را لرزاندەاند.

 

گزارش‌ها حاکیست مریم شریعتمداری در شهر ری توسط نیروهای امنیتی ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

 

نسرین ستوده وکیل او گفته است این اقدام روز چهارشنبه با استفاده از خشونت انجام شده است.

یکی از خواهران و مادر مریم شریعتمداری نیز با ضرب و جرح بازداشت شده‌اند. مأموران امنیتی پس ساعاتی مادر مریم را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده‌اند.

 

مریم شریعتمداری چندی پیش از یک سکوی مخابرات در تهران بالا رفت و روسری خود را بر چوب زد تا به حجاب اجباری اعتراض کند. او توسط مأمور نیروی انتظامی به پایین پرتاب شد. تعدد و تکرار این اعتراضات، موجب بیم مقامات ایران شده و بسیاری خواستار سرکوب آن شده اند.