شماره ٢٧ مجله 'زنان شرق' و واکاوی پدیده «کودک همسری» در کوردستان و ایران

شماره تازه مجله زنان شرق ارگان مطبوعاتی جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان منتشر شد

   شماره ٢٧ مجله زنان شرق به پدیده کودک‌همسری و تبعات و پیامدهای آن در ایران اختصاص دارد. در این شماره مقالاتی در باب کودک‌همسری، نقش دولت، قانون و مناسبات قومی وقبیله‌ای وجود دارد در عین حال به راههای ریشه‌کن نمودن این پدیده نیز پرداخته شده است.

برای دریافت نشریه اینجا را [[کلیک]] کنید.