شماره‌ی ۲۶ نشریه‌ی «زنان شرق» با محوریت خشونت‌های اعمال شده بر زنان منتشر شد

​​​​​​​   نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق تلفیق گشت. بنابر تغییرات در فعالیت رسانه‌ای سال جاری نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق یکی گشت.

   بنابر تغییرات در فعالیت رسانه‌ای سال جاری نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق یکی گشت. نشریه‌ی کژوان که نشریه‌ای ایدئولوژیک، نظامی و فرهنگی نیروی دفاع زنان «نیروهای مدافع زنان- ه.پ.ژ» می‌باشد از این‌پس مطالب و مقالاتش، حول محور موضوعات دفاعی را در نشریه‌ی زنان شرق منتشر می‌کند. مخاطبان نشریه‌ی کژوان و زنان شرق از این‌پس می‌توانند در نشریه‌ی زنان شرق مطالب خود را دنبال کنند.

   شماره‌ی ۲۶ نشریه‌ی زنان شرق به خشونت‌های اعمال شده بر جامعه‌ی زنان می‌پردازد. گردانندگان در شماره تازه سعی بر آن دارند تا با ارائه‌‌ی تحلیل و ارزیابی جامعه‌ به چگونگی و اعمال شیوه‌های خشونت بر جامعه‌ی زنان بپردازند.

   شماره تازه‌ی «زنان شرق» را می‌توانید [اینجا] بخوانید و یا دانلود کنید.