شورای زنان حزب دمکراتیك خلق‌ها منشور خود را منتشر کرد

شورای زنان حزب دمکراتیك خلق‌ها طی مراسمی در آنکارا پایتخت ترکیه، منشور اهداف خود را منتشر کرد.

شورای زنان حزب دمکراتیك خلق‌ها طی مراسمی در آنکارا، منشور انتخاباتی خود را اعلام کرد. پروین بولدان، ریاست مشترک این حزب در سخنرانی خود گفت منطق مردسالاری را از بین خواهند برد. بولدان همچنین در یک کنفرانس خبری با همتای خود، خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش از زندان شد.

 

شورای زنان حزب دمکراتیك خلق‌ها طی مراسمی در آنکارا پایتخت ترکیه، منشور اهداف خود را منتشر کرد.

 

ه.د.پ در میان همەی احزاب ترکیه، بیشترین نمایندگان زن را برای ورود به پارلمان معرفی کرده است. گفته می‌شود تعداد این نمایندگان با مجموع نامزدهای زنان دو حزب "آ.ک.پ" و "ج.ه.پ" برابری می‌کند.

 

در سالن برگزاری جلسه پلاکاردهایی با مضمون "ما می‌توانیم" نصب شده بود.

 

مراسم با سکوت به احترام زنان کشته شده توسط مردان آغاز شد.

 

پروین بولدان ریاست مشترک ه.د.پ در سخنرانی خود گفت ما هر روز بندهای موجود بر اراده، هویت، بدن، رنج و ارزش‌های خود را حس می‌کنیم.

او گفت از زمانی که حزب عدالت و توسعه بر ترکیه حاکم شد، وضعیت فوق‌العاده و اضطراری بوده است.

 

بولدان تصریح کرد آنها مرگ و خشونت و زندان را به ما تحمیل کرده اند و فاشیسم روی کار است.

 

ریاست مشترک ه.د.پ ضمن اعلام برنامه های حزبش گفت که فاشیسم و منطق مردسالار را با شکست روبرو خواهند کرد. او از همەی زنان خواست که متحد شوند و به قدرت خود ایمان داشته باشند.

 

نمایندگان ه.د.پ در عین حال یک کنفرانس خبری برگزار کردند و خواستار آزادی فوری صلاح الدین دمیرتاش شدند. او تنها نامزد حزب دمکراتیك خلق‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری است که در ٢۴ ژوئن، یکماه دیگر برگزار می‌شود.

 

وکلای دمیرتاش که به همراه هزاران تن از اعضای حزبش در زندان محبوس است از دادگستری ترکیه خواستەاند دستور آزادی او را صادر کند.

 

مرال دانیش بشتاش از سخنرانان کنفرانس خبری در آنکارا گفت رأی عدم آزادی دمیرتاش در کاخ ریاست جمهوری اخذ شده و نه در دادگستری.

 

پروین بولدان نیز اعلام کرد عدم آزادی دمیرتاش به دلیل هراس حزب حاکم از رقابت با اوست. ه.د.پ پیشتر اعلام کرده که اگر دمیرتاش آزاد نشود، انتخابات ریاست جمهوری مشروعیتی نخواهد داشت.