شورای زنان سوری با زنان شهر رقا تشکیل جلسه داد

شورای زنان سوری به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن، جلسه ای با زنان شهر رقا تشکیل داد.

شورای زنان سوری به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن، جلسه ای با زنان شهر رقا تشکیل داد.

 

این نخستین بار است که زنان رقا روز ٨ مارس را پس از سقوط خلافت داعش جشن می گیرند.

در این جلسه اعضای شورای زنان سوری، کمیته آموزش و پرورش و شهرداری رقا و همچنین ده ها تن از زنان حضور داشتند.

سالن برگزاری این جلسه با تصاویری از شهدای مقاومت عفرین و پلاکاردهایی با مضمون حفاظت از عفرین، حفاظت از مبارزات زنان است آراسته شده بود.

 

سیهام قیرو عضو سریانی شورای زنان سوری طی سخنانی در این مراسم ضمن تبریک ٨ مارس به تمامی زنان آزادیخوان جهان گفت ما راه زنان آزادیخواه شمال سوریه را ادامه خواهیم داد.

 

مریم ابو از دیگر اعضای شورای زنان سوری نیز گفت پس از آزادسازی رقا از چنگ داعش زنان رقا از حصار خانەها آزاد شدند.