شکایت مجدد وکیل مدافع دختران شین آبادی برای هزینه‌های درمانی

حسین احمدی نیاز وکیل دختران شین آبادی از شکایت مجدد جهت پیگیری هزینه های درمان موکلانش خبر داد.

حسین احمدی نیاز وکیل دختران شین آبادی از شکایت مجدد جهت پیگیری هزینه های درمان موکلانش خبر داد.

 

او با اعلام آنکه شش سال از آتش سوزی مدرسه شین آباد در پیرانشهر می گذرد گفته است قربانیان این حادثه تاکنون بیش از سیصد بار تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و تیغ جراحی، این دانش آموزان را دچار صدمات جبران ناپذیری کرده است.

 

وکیل دختران شین آبادی می‌گوید وزارت آموزش و پرورش به عنوان مسئول این رویداد باید خسارات وارد شده به دختران شین آبادی را بپردازد.

 

حسن احمدی نیاز تأکید کرده دختران شین آباد دنبال صدقه نیستند بلکه حقوق قانونی خود را می‌خواهند.

 

آدرماه ماه سال ٩١، در نتیجه حادثه آتش سوزی در مدرسە شین آباد پیرانشهر ٩ دانش‌آموز دچار سوختگی شدند که دو نفر از آن‌ها بر اثر شدت جراحات جان سپردند. مصدومین این فاجعه هنوز درد می‌کشند.