صباهات تونجل و سلما ایرماک دست به اعتصاب غذا زدند

​​​​​​​رئیس مشترک د.ب.پ صباهات تونجل و سیاستمدار کرد سلما ایرماک در زندان در مخالفت با حصر امرالی و با هدف حمایت از لیلا گوون دست به اعتصاب غذا زدند

اعتصاب غذا در مخالفت با حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد در کردستان، ترکیه و سایر کشورهای جهان با پیشاهنگی پارلمانتار زندانی ه.د.پ، لیلا گوون در حال گسترش است.

 

در همین راستا رئیس مشترک د.ب.پ صباهات تونجل و سیاستمدار کرد سلما ایرماک در زندان کاندرای ترکیه بر ضد حصر امرالی و با هدف حمایت از لیلا گوون که ۶٨ روز است در اعتصاب غذا به سر میبرد، دست به اعتصاب غذای نامحدود کردند.