صدیق کبودوند: سکوت وجدان جهانی در برابر جنایات اردوغان توجیه‌ناپذیر است

محمدصدیق کبودوند موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان در بیانیه‌ای خواستار ارجاع پرونده اردوغان به دادگاه کیفری بین‌المللی شده است

محمد صدیق کبودوند طی بیانیه‌ای انتقادی، در توجیه ناپذیری سکوت مراجع و مجامع جهانی در برابر جنایات اردوغان، ارجاع پرونده اردوغان و همدستان وی به دادگاه کیفری بین المللی را خواست افکار عمومی و مجامع مدنی منطقه عنوان نموده است.

 

کبودوند در آغاز بیانیه گفت است: زندانی کردن صدها تن از فعالان و کنشگران سیاسی، مدنی، حقوق بشری و روزنامه نگاری در ترکیه، به بند کشیدن هزاران مطالبه‌جو از گروه‌های اتنیکی، زبانی و اقلیتهای فرودست سیاسی و اجتماعی، سرکوب خشونت بار مردم کُرد و بازداشت و در حبس نگهداشتن رهبران احزاب اپوزیسیون از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر رهبران ارشد حزب دموکراتیک خلقها، بیش نمایی از مختاریت افسارگسیخته رژیم ترکیه و شخص اردوغان در نقض گسترده حقوق بشر است که وجدانهای پرسشگر را به جویایی علت سکوت معنادار جوامع داعیه دار حقوق بشر در برابر این انباشت از موارد نقض حقوق بشر فرا می‌خواند.

 

این فعال حقوق بشر سپس به جنایت‌های اردوغان در خارج از خاک ترکیه اشاره نموده و می‌افزاید: در همان حال رژیم اردوغان با نقض عصیانگرانه حقوق بین الملل و لگدمالی اصولی ابتدایی این حقوق، مردم بی دفاع شمال سوریه و عراق را مورد بمباران قرارداده و با تجاوزگری سرزمینهای همسایگان را اشغال کرده است.

 

این رژیم با شریرترین گروههای تروریستی و پسمانده تروریستهای داعش و القاعده و النصره هم پیمان شده و در کشتار دهها هزار نفر از شهروندان مدنی کُردی و سوری و عراقی مشارکتی همه جانبه و بدون بازخواست، داشته است."

 

صدیق کبودوند در ادامه به اشغال عفرین، آواره نمودن مردم منطقه، پاکسازی نژادی علیه کردها و همچنین از رجزخوانی اردوغان علیه مناطق شرق فرات می‌پردازد:" ارتش ترکیه و شخص اردوغان با تهدید به حمله و اشغال شرق فرات، بر ادامه ژنوساید و اجرای پروژه پاک سازی نژادی "روژآوا" و مردم کُرد پافشاری می کند. ارتش ترکیه در آخرین جنایت خود با حمله به روستاها و بمباران جان پناههای آواره گان و کشتار زنان و کودکان پناهجوی کُرد در آن سوی مرزها و قتل حداقل چهار زن و کودک بر میزان جنایتهای پرشمار خود، کماکان می‌افزاید."

 

وی سپس مراجع بین‌المللی و حقوق بشری را به سبب سکوت در قبال اعمال اردوغان و مماشات با رژیم حاکم بر ترکیه مورد انتقاد قرار داده و یادآوری کرده است:" آزادی عمل اردوغان در اشغاگری، کشتار مردم کُرد و تغییر دموگرافی منطقه متاسفانه تاکنون با سکوت مراجع بین المللی و مجامع حقوق بشری همراه بوده است. در واقع آنچه که تاکنون رخ داده و یا در شرف انجام است، هریک در نوع خود مصداقی از جنایت علیه بشریت است. وجدان جهانی و داعیه داران حقوق بشر و جهانیان باید به سکوت غیر قابل توجیه خود در باره این جنایتها و ادامه مماشات با رژیم حاکم بر ترکیه پایان دهند.

 

صدیق کبودوند در پایان بیانیه‌ی انتقادی خواستار ارجاع پرونده اردوغان و همدستان وی به دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی و محاکمه آنان همچون جنایتکار جنگی شده است: ممانعت از ادامه جنایتهای اردوغان و تلاش برای ارجاع پرونده اردوغان و سرکردگان گروههای تروریست جنایتکار همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی و محاکمه این جنایتکاران جنگی خواست افکار عمومی و جوامع مدنی در منطقه است.