ضرب و شتم آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از سوی مأموران زندان اوین

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به زندان قرچک ورامین تبعید شدند

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به زندان قرچک ورامین تبعید شدند

 

روز گذشته آتنا دائمی و گلرخ ایرایی پس از پرونده سازی جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برای پنجمین بار به دادسرا احضار شدند. این دو زندانی زن ساعات پایانی روز گذشته به بند ۲ الف تحت نظر سپاه پاسداران منتقل شده و بدون هیچ مقدمه یا توضیحی مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار گرفتند. به نقل از هرانا "وضعیت ضرب و شتم در حدی بود که نهایتا “زنان پاسیار” برای توقف این مسئله مداخله فیزیکی کردند، با اینحال وضعیت طوری بود که حتی آنها هم از ضربات مصون نماندند.”

 

طبق نامه‌ای که در زندان قرچک به آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ارائه شده است روند انتفال آنان به دستور "حاجی‌مرادی" دادیار زندان اوین صورت گرفته است.

 

این دو کنشگر مدنی به زندان قرچک ورامین تبعید شدند و هم اکنون در قرنطینه بند ۳ بدون در اختیار داشتن لوازم اولیه و حتی لباس کافی نگهداری می شوند.