طی ۹ ماه در اقلیم کردستان ۳۷ زن کشته شده‌اند

​​​​​​​بر اساس آمار منتشر شده در مدت ۹ ماه گذشته در اقلیم کردستان ۳۷ زن کشته شدند و ۵۴ زن دیگر خودکشی کرده‌اند

مرکز مبارزه با خشونت علیه زنان در اقلیم کردستان آمار ۹ ماه گذشته را منتشر کرده و گفته است که در این مدت ۷ هزار و ۵۷۳ مورد خشونت مانند کشتن، خودکشی، سوزاندن و خودسوزی و همچنین خشونت جنسی بر علیه زنان گزارش شده است.

 

بر اساس این آمار در مدت ۹ ماه گذشته، ۳۷ زن کشته شده‌اند و ۵۴ زن نیز خودکشی کرده‌اند. همچنین ۱۱۳ زن سوزانده شده و ۹۰ زن دیگر نیز اقدام به خودسوزی کرده‌اند. همچنین در این مدت زمان ٨۷ مورد خشونت جنسی نیز گزارش شده است.

 

زنان در این مدت ۷ هزار و ۱۹۲ شکایت را تنظیم کرده‌اند، که در کل طی این ۹ ماه آمار کل خشونتهای گزارش شده به ۷ هزار و ۵۷۳ مورد میرسد.

 

در مقایسه با سال گذشته آمار خشونتها بر علیه زنان افزایش یافته است. در ٨ ماه ابتدای سال گذشته ۶ هزار و ۶۶۲ مورد خشونت علیه زنان گزارش شده بود.