فراخوان نهادها و سازمان‌های مستقر در فرانسه برای شرکت در اهپیمایی پاریس

​​​​​​​بسیاری از نهادها و سازمان‌های مستقر در فرانسه طی فراخوانی خواستار مشارکت در راه‌پیمایی پاریس شدند

در این بیانیه‌ی مکتوب با اشاره به نقش دولت ترک در ترور سه زن انقلابی کرد خواسته است به منظور اجرای عدالت برای سکینه، روژبین و لیلا که در پاریس ترور شدند، نباید بدون مکافات بماند

 

سازمان‌هایی که خواستار شرکت در راهیپمایی شده‌اند:

سازمان حمایت از زنان  Femmes Solidaires - FS

 حرکت جهانی زنان Marche Mondiale des Femmes 

کوردیناسیون فرانسوی لابی زنان اروپا (Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes - CLEF) ،

اتحادیه‌ی زنان سیوسیالیست(Union des Femmes Socialistes - SKB

زنان مبارز (Femmes en Lutte 93)

هلن بیدارد معاون شهرداری پاریس برای برابری جنسیتی

لورنس کوهن: هماهنگ کننده‌ی حزب چپ فرانسه؟!!!آ

آنا سابورین: نماینده‌ی اروپایی حزب کمونیست فرانسه

حلیم مهنوج: معاون شهرداری مونترو، مسئول همکاری‌های غیر متمرکز بین المللی

مجموعه‌ی  حفاظت از آزادی علیه سکسیسم

کاترین ساماری

فابین لفور: شورا ملی حزب کمونیست فرانسه و عضو کمیته اجرایی ملی PCF-

کریزیز کاپورال:  انتخابی فمینیست اکولوژیست Elue Ecologiste Féministe

اتحادیه‌ی زنان دمکرات ایرانLFID La Ligue des Femmes Iraniennes pour Démocratie

مجمع آمازیک‌های فرانسوی Collectif des Amazighs en France

جنبش کمونیست‌های جوان فرانسه MJCF

لژ حقوق بشر LHD

جنبش زنان کرد در فرانسه  TJK-F (Mouvement des Femmes Kurt France)