فراخوان کژار برای آغاز کارزارِ 'نه به کودک همسری'

جامعه‌ی زنان آزاد کردستان کژار در راستای کمپین "علیه خشونت متحد شویم، مبارزه کنیم و آزاد شویم" بیانیه‌ای منتشر کرده است.

   در این بیانیه کژار به مسائل و مشکلات جامعه‌ی امروز که توسط سیستم مردسالاری ایجاد شده اشاره میکند و به ضرورت نقش آفرینی زنان برای حل این مسائل و بحرانها تاکید مینماید.

   کژار در بیانیه خویش با اشاره به گفته رهبر خلق كرد عبدالله اوجالان مبنی بر اینکه "قرن ۲۱ قرن زنان است" می‌افزاید، بر همین اساس سیستم مرد سالار در راستای ممانعت با این گفته‌ی رهبری به مخالفت با جنبش آزادیخواهی کردستان پرداخت.

   در ادامه آمده است، در خاورمیانه مشکلات و مسائل اساسی زنان به دلیل سیاستهای مردسالارانه‌ی حاکم بر منطقه است. اما در اروپا هم با نشان دادن ظواهر زندگی زنان را از اصل و گوهر خود دور می‌کنند و زنان را به زندگی مجازی که به دور از حقیقت است ناچار میکنند.

   کژار افزوده است، زنان با شعار "اکنون زمان تغیر و آزادی است" دست به از بین بردن نقش تعیین شده برای آنها و تغییر شرایط هستند. این کمپین در همه‌ی بخشهای کردستان و خارج از کردستان در حال گسترش و فعالیت است و همانگونه که مسائل زنان به مرزها محدود نمیشود راه حل نیز به همین شیوه محدود به هیچ خط و مرزی نخواهد بود.

   در بیانیه‌ی کژار با اشاره به روز اول سپتامبر نیز آمده است، "کژار برای آنکه تغییرات جامعه و مسائل آزادی زنان را به موضوع روز تبدیل کند و آلترناتیوی ارائه نماید، در چهارچوب کمپین "علیه خشونت متحد شویم، مبارزه کنیم و آزاد شویم"  که از روز ۲٨ تیر ماه آغاز شده است، دست به فعالیت زده است. به بهانه‌ی اول سپتامبر روز آشتی جهانی برای آنکه کودکانمان در جهانی یکسان و آزاد زندگی کنند، روئیاهایشان کشته نشوند و پیشرفتهایشان محدود نگردد؛ در میانه‌ی فعالیتهای خود برای کمپین "نه به کودک همسری" تلاش خواهیم کرد. ما هر ماه فعالیتهایمان را با کمپینی موثر ادامه می‌دهیم و اینگونه در تلاشیم تا مسائل اجتماعی را حل کنیم."

   در پایان بیانیه‌ی کژار تاکید شده است، "در خاورمیانه و در فلسفه‌ی زندگی آزاد، لازم است ما به علاوه‌ی زنان خلقهای دیگر مبارزاتی مشترک انجام دهیم و با شعار "زن، زندگی، آزادی" مشکلاتمان را به موضوع روز تبدیل نماییم و برای رسیدن به راه حل، لازم است زنان را به مدافع انقلاب تبدیل کنیم. مانند همه‌ی زنان جهان اگر ما خواهان ایجاد دوره‌ی زنان هستیم، باید مانند زنان مبارز جهان مسائلمان را با هم درآمیزیم. در این چهارچوب از طرف کژار از همه جنبشهای زنان مانند: اکولوژیستها، فمنیستها، مخالفان فاشیسم، مخالفان سرمایه‌داری، روشنفکرها، هنرمندان و..، دعوت می‌کنیم تا مبارزاتی مشترک انجام دهیم و با درک "علیه خشونت متحد شویم، مبارزه کنیم و آزاد شویم"  تغییر و آزادی را محقق نماییم."