فراخوان کژار برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی

".. اگر تاکنون مطالبات خلق‌ها به‌منظور تغییر و تحول در وضعیت حکم‌فرما بر جامعه بوده است، در سال‌های اخیر علی‌رغم هرگونه سرکوب و حملات صورت گرفته از سوی دولت، این اصرار و پافشاری جهت تغییر و تحولی بنیادین و به‌دور از بازی‌های جناحی فزونی یافته است .."

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان در بیانیه‌ای کتبی با یادآوری اینکه انتخابات، نمایشی «فریب‌کارانه» برای «هموژنیزه کردن» تفاوتمندی‌هاست عموم زنان در ایران و بویژه زنان کورد را فرامی‌خواند انتخابات مجلس را بایکوت کنند

متن بیانیه کژار به این شرح است:

"تحریم انتخابات، گامی به‌سوی اراده‌‌ای آزاد

انتخابات یازدهمین دورەی مجلس شورای اسلامی در شرایطی بحرانی و کائوتیک برگزار می‌گردد که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ جامعه‌ی‌ ایران بار دیگر پذیرای آن نیست.

انتخابات یازدهمین دورەی مجلس شورای اسلامی در شرایطی بحرانی و کائوتیک برگزار می‌گردد که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ جامعه‌ی‌ ایران بار دیگر پذیرای آن نیست. آنچه در کارنامه‌ی ۴١ ساله‌ی رژیم ایران به چشم می‌خورد، رهاوردی جز خفقان اجتماعی، شکاف‌های جنسیتی و اقتصادی برای خلق‌ها و به‌ویژه خلق کورد به همراه نداشته است. این سیاست‌های نظام، مرگ تدریجی را برای خلق‌ها و به‌ویژه زنان رقم‌ زده است. دولت با رنگ‌ و لعاب‌های گوناگون و وعده وعید‌های پوشالین سعی در تداوم بقای خویش داشت و تا به امروز در تلاش بود تا مطالبات جامعه را به خواسته‌های دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تقلیل دهد. اما مشاهده شد که مطالبات خلق به‌ویژه پس از دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ رنگ و ندایی متفاوت به خود گرفت. در این میان زنان و جوانان به‌عنوان دینامیزم‌های جامعه پیشاهنگی تظاهرات و خیزش‌های دمکراتیک را به دوش کشیدند، در مقابل دولت اعتراض را اغتشاش خواند و از همین طریق راه بر سرکوب و قتل‌عام آنان گشود. از یک‌سو سرکوب فعالین زن در عرصه‌های گوناگون و از سوی دیگر ترویج پدیده‌هایی همچون کودک همسری، صیغه و ازدواج سفید، کارتن‌خوابی، اعتیاد، فحوش، قتل‌های ناموسی و... نمودی از برنامه و پروژه‌های نظام برای زنان است. دولت- ملت ایران به  اقتضای سرشت خود دمکراسی اجتماعی را دچار تحریف نمود و بجای آن اداره‌ی مستبدانه را در پیش گرفت. استبداد حکم‌فرما بر جامعه بدون در نظر گرفتن تفاوتمندی‌های اجتماعی و اعتقادی در راستای تک تیپ و هموژنیزه نمودن آن را داشت و با اجرای انتخابات صوری و منتخبین انتصابی تا به امروز نمایش‌های فریبکارانه‌ی خود را به اجرا گذاشت. می‌توان گفت زنان نیز همواره از قربانیان این سیاست‌ها بوده‌اند که به‌صورت ابزاری انتخاباتی در راستای پیشبرد اهداف حوزه‌ی قدرت بکار گرفته ‌شده‌اند. زنان برای حضور در عرصه‌های سیاسی لازم است از فیلترهای انتخاباتی کاملاً زن‌ستیز و مردسالار گذار نمایند و رد صلاحیت را به بهانه‌ی عدم التزام به اسلام و نظام را بدون پرسش و پاسخی پذیرا باشند. اگر تاکنون مطالبات خلق‌ها به‌منظور تغییر و تحول در وضعیت حکم‌فرما بر جامعه بوده است، در سال‌های اخیر علی‌رغم هرگونه سرکوب و حملات صورت گرفته از سوی دولت، این اصرار و پافشاری جهت تغییر و تحولی بنیادین و به‌دور از بازی‌های جناحی فزونی یافته است. بدون شک نقش زنان در تلاش و مبارزه برای هرگونه تغییر در نظام کنونی غیرقابل ‌انکار بوده است.

ما به عنوان جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان«کژار»، بر این باوریم که معیار و مبنای دمکراسی و آزادی یک جامعه برحسب اخلاقی و سیاسی بودن آن جامعه بوده و تکوین ملت دمکراتیک با پایبندی و اعتقاد به نیروی ذاتی خلق‌ها میسر خواهد شد.  با اشراف بر عدم وجود دمکراسی و آزادی در ساختار و پیکره‌ی نظام و به‌ویژه مجلس هرگونه مشارکت در انتخابات را تحریم نموده و از تمامی زنان و جوانان ایران و شرق کوردستان می‌خواهیم که بار دیگر در راه رسیدن به مطالبات و خواسته‌های برحق خود در راستای برساخت ملت دمکراتیک مبارزه نمایند، زیرا ملت دمکراتیک نزدیک‌ترین ملت به آزادی و برابری‌ است.

 در پایان بیان می‌داریم، همان‌طور که نقشه راه کژار در سال ۲۰۱۸ که در چارچوب تحلیل مسائل و مشکلات زنان و راهکار و چاره‌یابی در ۱۳ بند ارائه گشت، هم‌اکنون نیز جهت گذار از بحران کنونی و دستیابی به جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک صدق می‌نماید.

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان« کژار»

٢١ بهمن ١٣٩٨ / ١٠ فوریه ٢٠٢٠"