فرماندهی یگان‌های مدافع زنان: لازم است تمامی زنان سطح مبارزاتی را اعتلا بخشند

فرماندهی ی.پ.ژ: ما به عنوان رزمندگان یگان‌های مدافع زنان مبارزه نظامی را ادامه خواهیم داد. لازم است که تمامی زنان برای دستیابی به آزادی، عدالت و برابری مبارزه را گسترش بخشند

تولهلدان رامان از مرکز فرماندهی یگانهای مدافع زنان ضمن تبریک و شادباش به مناسبت روز جهانی زن گفت: روز ۸ مارس با خون زنانی کارگری که در مقابل ظلم و تبعیض عصیان کردند، منقش شده است. ما به عنوان رزمندگان یگانهای مدافع زنان مبارزه نظامی را ادامه خواهیم داد. لازم است که تمامی زنان برای دستیابی به آزادی، عدالت و برابری مبارزه را گسترش بخشند.

تولهلدان رامان از مرکز فرماندهی یگانهای مدافع زنان طی گفتگویی با خبرگزاری هاوار نیوز در رابطه با نقش زنان رزمنده در صفوف مبارزه آزادیخواهانه سخن گفت. تولهلدان در ابتدا ۸ مارس را به تمامی زنان جهان شادباش گفته و این روز را خصوصا با مادران شهدا تبریک گفت.

تولهلدان در رابطه با روز ۸ مارس گفت: این روز، محصول مبارزه و رنج زنان در تمامی جهان است. ۸ مارس برای تمامی زنانی که برای آزادی و حقوق خود و ایجاد جامعه‌ی آزاد و عدالت محور تلاش کرده‌اند روز مبارزه به شمار می‌رود. ما به عنوان رزمندگان یگانهای مدافع زن هر روز را به عنوان روز جهانی زن می‌نگریم. به منظور آنکه نیرو و توان ما برای تحقق تغییر و ایجاد جامعه‌ای آزاد افزایش یابد، ما مبارزات خود را گسترش بخشیده و ۸ مارس را به روز احیای آزادی برای تمامی زنان جهان تبدیل می‌کنیم.

۸ مارس نتیجه مبارزات تمامی زنان مبارز است

تولهلدان در ادامه سخنان خود افزود ۸ مارس با خون زنان کارگر و مبارزی که در مقابل ظلم و تبعیض مقابله کردند و برای آزادی دست به فداکاری زدند، منقش شده است. به عنوان یگانهای مدافع زنان ما میراث مبارزاتی خود را از سنت مبارزاتی زنان در سرزمین مزوپوتامیا و اجتماعات سرزمینی اخذ کرده ایم که زنان را به دیده  مادر-خداوند می نگرند.

یگانهای مدافع زنان نماد غرور و سربلندی

تولهلدان اظهار داشت که خلق‌های منطقه شمال-شرق سوریه به دلیل حملات گروه‌های تبهکار و دولت اشغالگر ترک دچار مصایب و آلام فراوانی شده‌اند و در نتیجه شمار فراوانی از زنان به دلیل این مظالم دچار آوارگی و رنج شده‌اند. تولهلدان در این رابطه اظهار داشت زمانیکه یگانهای مدافع زنان پاسخ حملات را دادند و زنان را حراست کردند،  زنان بیش از پیش به صفوف این نیرو پیوستند. این یگانها امروزه به نمادی برای سربلندی و غرور تمامی زنان جهان بدل شده‌اند. تولهلدان خاطرنشان ساخت که دولت اشغالگر ترک در حملات اخیر خود در منطقه زنان را هدف قرار داده و این عمل و نقض حقوق زنان و بازی با جنازه‌های زنان، از جمله شهید آمارا و رزمنده اسیر، چیچک، نشان دهنده برخوردهای وحشیانه با زنان است. همچنین در قتل شهید اورین خلف نیز این رفتارها به شیوه‌ای وحشیانه مشاهده شد. تمامی این موارد نشان می‌دهد که سیستمهای اقتدارگرا و دیکتاتور از آزادی و مبارزه زنان در هراس هستند.

لزوم گسترش اتحاد زنان

فرماندهی یگانهای مدافع زنان در خاتمه سخنان خود افزود: پیام ما به عنوان یگانهای مدافع زنان به تمامی زنان جهان اتحاد زنان در میان خودشان است، از زنان می‌خواهیم که در مقابل ذهنیت اقتدارگرا و پدرسالاری که حقوق زنان را انکار می‌کند مبارزه نمایند. ما به عنوان رزمندگان زن با سلاحمان مبارزه را ادامه می‌دهیم. باید همه ما باید فریادهایمان را برای دستیابی به آزادی، عدالت و برابری بیش از پیش طنین‌انداز نماییم.