فرماندهی ی.پ.ژ: داعش را ریشه‌کن می‌کنیم

روناهی حلب از فرمانده‌های یگانهای مدافع زن خاطرنشان کرد؛"تروریست‌های داعش هر جا باشند به عملیات علیه آنان دست می‌زنیم."

  نیروهای ی.پ.گ، ی.پ.ژ و ق.س.د پس از آزادی دیرالزور علیه سلول‌های مخفی داعش به عملیات مشترک دست زدند.

  ق.س.د در دو روز دهها عضو مخفی گروه ترویستی را بازداشت کرد. چندین تونل تبهکاران شناسایی شدند و مهمات آنان ضبط گردید.

  روناهی حلب از فرمانده‌های یگانهای مدافع زنان که پس از آزادی دیرالزور از لوث داعش اکنون در عملیات پاکسازی منطقه از سلول‌های خفته این گروهک تروریستی است با خبرگزاری فرات گفتوگو کرد.

 

در باغوز به وجود داعش پایان داده‌ایم

  روناهی حلب گفت:"پاکسازی دیرالزور برای ما هم ضروری است هم کمی مشکل. منطقه‌ای است که اغلب تبهکاران حاضر در جنگ علیه روژاوا از آن آمده بودند. علیه ما جنگ چرکینی را بپا کردند. داعش طی سالهای گذشته در منطقه باغوز هم در عرصه میدانی و هم از جنبه مهمات امکانات بیشتری در اختیار داشتند. طی سال‌های اخیر زمینه‌هایی برای خود فراهم کرده بودند اما با مقاومت مبارزان ما به وجود داعش در باغوز پایان داده شد. ی.پ.گ، ی.پ.ژ و ق.س.د مقاومتی افسانه‌ای را در باغوز به نمایش گذاشتند. منطقه به تمامی پاکسازی نشده است. ریش و پشم خود را زده‌اند و لباس‌های عادی به تن می‌کنند. سعی دارند اینگونه نقشه‌های چرکین خود را از نو به اجرا درآورند. به خیال خود جنگی تازه را علیه مبارزان ی.پ.گ، ی.پ.ژ و نیروهای ق.س.د بپا خواهند کرد. بدون شک این خواسته آنان هرگز محقق نخواهد شد. داعش در باغوز متحمل شکست شد، نیروهای ما پیروز شدند و به هدف خود رسیدند. در باغوز مستقر شدیم. مواضع داعش را به کنترل درآوردیم و خلق اینجا هم خوشحال شد، زیرا از ظلم و ستمی که داعش بر آنان روا می‌داشت نجات یافتند.

 

ساکنان باغوز نفس راحتی می‌کشند

  شاید یک سوم ساکنان با داعش همکاری کرده باشند اما این همکاری از روی زور و ستمی بود که داعشی‌ها خلق را وادار به همکاری می‌کردند. با رسیدن ق.س.د، ی.پ.گ و ی.پ.ژ خلق باغوز نفس راحتی کشیدند. سلول‌های مخفی داعش هنوز هم در منطقه وجود دارند. ما پس از پیروزی برابر داعش مرحله تازه‌ای از مبارزه را آغاز کردیم. اما یادآوری می‌کنم که چه در میان خلق مخفی شده باشند، چه در خارج از منطقه بسر برند، در هر جا که باشد وجود داعش بهانه حمله ما به این گروه تبهکار است. عملیات علیه این گروه تروریست با تمام قوا ادامه دارد.

 

برای خدمت به خلقمان آماده‌ایم

  روناهی حلب فرمانده ی.پ.ژ گفت:"خلق از ما استقبال می‌کنند و در خانه‌هایشان را به رویمان می‌گشایند. سلول‌های مخفی خلق را تهدید می‌کنند. از ١۵ مه مرحله‌ تازه‌ای از حمله به سلول‌های مخفی داعش را آغاز کردیم. بخش بزرگی از مهمات و سلول‌های مخفی این گروهک شناسایی و منهدم شد، این مرحله همچنان ادامه دارد. نیروهایمان برای خدمت‌رسانی به خلق همیشه در حال آماده‌باش هستند.

  رفقا عرصه نبرد با سلول‌های مخفی داعش را به ما رفقای زن سپرده‌اند. ما هم عملیات را آغاز کردیم. عملیات پیروزمندانه‌ای بود. مبارزان ی.پ.گ، ی.پ.ژ و ق.س.د تمام مناطق ر را از شدادی تا مرز عراق و تا باغوز تحت کنترل دارند."