قطعنامه‌ی نهایی سومین کنفرانس زنان ه.د.پ منتشر شد

قطعنامه‌ی سومین کنفرانس زنان ه.د.پ که با شرکت ٣٠٠ نماینده طی روزهای ١٨ و ١٩ ژانویه برگزار شده بود اعلام گردید. تاسیس آکادمی سیاست زنان یکی از اهداف زنان ه.د.پ می‌باشد.

روز گذشته ٢١ ژانویه / ١ بهمن پس از پایان یافتن سومین کنفرانس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها، قطعنامه‌ی پایانی طی بیانیه‌ای منتشر شد و اعلام شد که رخدادهای غیرعادی که در منطقه و میهن ما رخ می‌دهند و مبارزات آزادی و دمکراسی خلق‌ها و بویژه زنان، کنفرانس را مهمتر و معنادارتر کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که کنفرانس با شور و هیجان و با تصمیم به مبارزات برای یکصدایی زنان، پایان یافت.

قطعنامه پایانی با گرامیداشت جانباختگان قتلعام مبارزان کورد در پاریس و سلوپی، از مبارزات آزادیخواهانه فیگن یوکسکداغ، صباحت تونجل و گلتن کشاناک و تمامی زنان مبارز دربند تجلیل به عمل آورده است.

در قطعنامه‌ی پایانی همچنین به مقاومت و ایستادگی زنان در روژاوا تا شیلی و از هندوستان تا ایران و سودان علیه گرسنگی، فقر، بیکاری، خشونت و تجاوز و غارت محیط زیست اشاره شد و همچنین در مورد آنان می‌گوید، در مقابل این حملات، زن به معنی زندگی می‌آید ." ما بخشی هستیم از مبارزات و دفاع از زنان آزاد و دمکراتیک و برای گسترش مبارزات مشترک، راه ایجاد شبکه‌ی بین‌المللی زنان را در پیش می‌گیریم."

آکادمی زنان و نیروی خود دفاعی

در قطعنامه همچنین آمده است: "منطقه و کشورمان در محاصره‌ی جنگ قرار دارد. کنفرانس ما اثبات نمود که ابرقدرت‌ها و دیکتاتورهای منطقه که به دنبال قدرت هستند، غیر از فشار، ظلم، خشونت، قتلعام، مردسالاری و جنگ چیز دیگری به زنان نداده‌اند. تنها راهی که برای حل مسائل وجود دارد مدل روژاوا است که داعش و نیروهای امپریال منطقه را از میان برداشت و با انقلاب زنان، قانون زنان، انجمن زنان، آکادمی‌های کمونال زنان و نیروهای مدافع زنان، جامعه‌ی زیر دست مردان را زیر و رو کرد."

خشونت جنسی و تجاوز

در قطعنامه اعلام شد که همراه با خشونت مردان در کوردستان، با سیاستهای جنگ ویژه به زنان حمله می‌شود و گفته می‌شود: "در مردین، چولک و درسیم با تحریک دولت، تجاوز و خشونت جنسی را به کار می‌گیرند که این امر سیاست جنگ ویژه است. با این سیاست تلاش می‌کنند زندگی زنان کورد را تحت فشار قرار دهند و با مدل قیمها (گماشتگان رژیم بر ادارات) شبکه‌ی پشتیبانی زنان را از میان بردارند و مدل ریاست مشترک و حق نمایندگی را از ما سلب کنند. مدل ریاست مشترک خط قرمز ماست و این سیستم را در میان همه‌ی بخشهای حزبمان تثبیت کرده‌ایم. ما در مورد پیمان خود یعنی "حزب زنان" اصرار می‌کنیم و حتی یک قدم به عقب بر نمی‌داریم.

حصر اوجالان

در ادامه‌ی قطعنامه اشاره شد که عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد ۲۱ سال است در حصر قرار دارد و علی رغم آنکه حصر با اعتصاب غذا با پیشاهنگی لیلا گوون پایان یافت، اما با پیمان جنگ فاشیسم باز هم آغاز شد.

در قطعنامه همچنین آمده است که آنها مبارزات علیه حصر را مانند بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزات علیه سیاستهای خشونت، تک روی، نژادپرستی و جنسیت‌پرستی می‌بینند و پایان دادن به حصر را هدف قرار داده‌اند.

سال ۲۰۲۰ برای زنان به سال پیروزی مبدل خواهد شد

در این قطعنامه همچنین آمده است: "ما روز به روز بزرگتر می‌شویم، یکی می‌شویم، به ویژه در ترکیه و کوردستان و در سرتاسر خاورمیانه و منطقه، هدفمان برای تاسیس شبکه‌ی بین‌المللی زنان ادامه خواهد داشت. ما یکبار دیگر اصرار خود را بر این چهارچوب اعلام می‌کنیم. سال ۲۰۱۹ سال ایستادگی بود، ۲۰۲۰ هم به سال پیروزی برای ما تبدیل می‌شود."

در این کنفرانس چندین تصمیم گرفته شد که عبارتند از:

"مبارزاتمان را علیه حکومت و تک‌روی مردان گسترش می‌دهیم.

علیه سیاست اشغالگری و قیمها مبارزات دفاع از دستاوردهایمان را گسترش می‌دهیم.

مرکز تفکر و آکادمی زنان را تاسیس می‌کنیم.

مبارزات علیه حصر را ادامه می‌دهیم.

کمپینی برای آزادسازی زنان زندانی اعلام می‌کنیم.

اختصاص بودجه‌ای ویژه برای زنان

علیه فقر زنان، تعیین سیاستی ویژه و مشخص نمودن راه حلی برای این مسئله.

گسترش مبارزات محیط زیستی.

تقویت حمایت از زنان آواره و بی‌سرپناه.

در مقابل انحصارطلبی مرد، معیارهای زنان به مرحله اجرا گذاشته شوند.

تأسیس مجلس زنان."