قیام زنان ژاپنی علیه کفش پاشنه بلند

در ژاپن اغلب زنان مجبور هستند که در محل کار کفش پاشنه بلند بپوشند. این قانونی نانوشته است و اغلب زنان شاغل ژاپنی مجبور به اجرای آن هستند و همین امر کاسه‌ی صبر تعداد زیادی از زنان را لبریز کرده است.

  در ژاپن اغلب زنان مجبور هستند که در محل کار کفش پاشنه بلند بپوشند. این قانونی نانوشته است و اغلب زنان شاغل ژاپنی مجبور به اجرای آن هستند و همین امر کاسه‌ی صبر تعداد زیادی از زنان را لبریز کرده است.

  شرکتهای ژاپنی نسبت به پوشش کارمندان خود بسیار سختگیرند و معمولا زنان باید در محل کار کفش پاشنه بلند بپوشند.

  ایشیکاوا نویسنده و هنرپیشه ی معروف ژاپنی در مخالفت با اجبار زنان به پوشیدن کفش پاشنه بلند کارزاری با هشتک "کوتو"( KuToo) به راه انداخته است. KuToo ترکیبی از دو لغت ژاپنی kutsu  به معنی کفش و هشتک MeToo است که سال گذشته علیه آزار جنسی زنان به راه افتاد.

  ایشیکاوا در تویتر نوشته بود، خواستار آن است که زنان از پوشیدن کفش پاشنه بلند در محل کار رها شوند.اکنون ۲۰ هزار زن در حمایت از کارزار او طوماری خطاب به دولت ژاپن امضا کرده اند.

  در این طومار زنان از دولت ژاپن خواسته‌اند تا  مقررات پوشیدن کفش پاشنه بلند برای زنان توسط کارفرما را ممنوع کند و این کار را تبعیض جنسیتی و آزار زنان خوانده‌اند.

  البته شانس زنان برای وضع چنین قانونی اندک است زیرا جامعه‌ی سنتی ژاپن با زنان شاغل مهربان نیست. سال گذشته یک سیاستمدار ژاپنی زنانی را که مجرد مانده و بچه‌دار نمیشوند را سربار جامعه خوانده بود.