ك.ج.ك: زنان کُرد پیشاهنگی زنان آزاد را بر دوش گرفتند

کنفدرالیسم جوامع کردستان در این رابطه می‌افزاید:"رهبر آپو سده ٢١ را سده زنان نامگذاری نمود. مبارزه زنان در سده جاری به اقتدار مردسالاری پایان خواهد داد. با مبارزه آزادیخواهی و دمکراتیک مبتنی بر آزادی زن، رژیم مردسالار را متلاشی خواهد کرد."

ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان طی بیانیه‌ای هشتم ماه مارس- روز جهانی زنان مبارز را تبریک گفت

 

ک.ج.ک در آغاز بیانیه خود ضمن تبریک ٨ مارس به تمام زنان مبارز، از زنانی که در مقاومت تاریخی عفرین می‌جنگند تقدیر نمود و این عید جهانی را به آنان تبریک گفت.

 

 ک.ج.ک می‌افزاید: "هشتم مارس از این پس تنها روزی مختص زنان مبارز نیست بلکه به امیدی برای نجات جامعه بشری مبدل گردیده است. تاریخ این حقیقت را به اثبات رسانده که تا آزادی زن محقق نشود آزادی جامعه امکان‌پذیر نیست. زنان آزاد جامعه را بنیان می‌نهند و مردها را از پلیدی‌ها مصون داشته و به حیات معنا می‌دهند. مبارزه آزادیخواهی زنان مبارزه جامعه‌ای است که بنیان‌های خود را بر زنان آزاد استوار کرده است."

 

ک.ج.ک در بخش دیگری از بیانیه، نقش رهبر خلق کُرد در ایدئولوژی آزادی زن را خاطرنشان کرده و می‌افزاید:"رهبر آپو ایدیولوژی رهایی زن را پیش کشید و بر این مهم تأکید نمود که آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم دمکراتیک بر خطمشی آزادی زن محقق می‌شود. زنان پیشاهنگی مبارزه آزادیخواهی و دمکراسی را بر دوش گرفته‌اند و بدون نقش زنان نه آزادی، نه دمکراسی و نه سوسیالیسم میسر نخواهند شد."

 

کنفدرالیسم جوامع کردستان در این رابطه می‌افزاید:"رهبر آپو سده ٢١ را سده زنان نامگذاری نمود. مبارزه زنان در سده جاری به اقتدار مردسالاری پایان خواهد داد. با مبارزه آزادیخواهی و دمکراتیک مبتنی بر آزادی زن، رژیم مردسالار -که با بردگی زن شکل گرفته است -متلاشی خواهد شد. از این رویکرد مبارزه زنان نه تنها پیکار برای آزادی زنان بلکه مبارزه‌ای برای نجات جامعه و [الخصوص] مَرد می‌باشد."

 

ک.ج.ک سپس به نقش زنان در جنبش آزادیخواهی کردستان پرداخته و اظهار می‌نماید:"مبارزه زنان کُرد جامعه کُردستان را متحول کرده است و انقلاب دمکراتیک خاورمیانه را میسر می‌نماید. زنان کُرد با گسترش مبارزه آزادیخواهی، انقلاب دمکراتیک را به خاورمیانه بسط داده‌اند. پیشاهنگی تغییرات ریشه‌ای در سیر دمکراتیزاسیون خاورمیانه و شرایط حیاتی جاری بر دوش زنان کُرد و بلأخص مقاومت زنان عفرین است.

 

ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان در پایان بیانیه تصریح می‌نماید:"زنانی که در مقاومت تاریخی عفرین جای گرفته‌اند حقیقت 'آزادی زن' را به جهانیان نشان می‌دهند. مبارزه زنان در عفرین نه تنها کنفدرالیسم دمکراتیک بلکه انقلاب دمکراتیک خاورمیانه را به پیش می‌برد. به مناسبت هشتم مارس، آحاد زنان و نیروهای دمکراتیک را فرامی‌خوانیم تا با تمام نیرو همبستگی خود را با مقاومت عفرین عملی نمایند و حملات نژادپرستانه رژیم حاکم ترکیه به عفرین را که درصدد شکستن اراده انقلاب دمکراتیک است نقش بر آب نمایند."