ك.ژ.ك: هیچگاه به اسارت رهبر خود عادت نخواهیم کرد

کنفدرالیسم زنان کردستان بیانیەای در این رابطه منتشر کرده و می‌گوید اوجالان سرنوشت زنان تحت ستم را متحول کرده و هیچگاه به اسارت رهبر خود عادت نخواهند کرد.

فردا چهارم آوریل هفتادمین سالروز تولد رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان است که از نوزده سال پیش تحت تدابیر شدید امنیتی در سلول انفرادی جزیره امرالی ترکیه محبوس است. کنفدرالیسم زنان کردستان بیانیەای در این رابطه منتشر کرده و می‌گوید اوجالان سرنوشت زنان تحت ستم را متحول کرده و هیچگاه به اسارت رهبر خود عادت نخواهند کرد.

 

ك.ژ.ك در بیانیەای نوشته است زادروز اوجالان روز تولد خلقی‌ست که مورد انکار قرار گرفته بود اما اکنون مبارزه می‌کند. روز آزادی زنانی که به بردگی کشیده شده بودند، و روز تولد انسان‌های که در جستجوی حقیقت اند و صدایشان خاموش شده بود.

 

این بیانیه با اشاره به اینکه زنان به عنوان فرودست‌ترین طبقه جامعه به رهبری اوجالان دست به مبارزه آزادیخواهی در مناطق کوهستانی و شهری زدند، می‌افزاید: نظریەهای اوجالان درباره تکوین "ملت دمکراتیك" هم‌اکنون به امیدی برای زندگی عادلانه و مسالمت‌آمیز خلق‌های منطقه بدل شد و جهان شاهد دفاع از ارزش‌های جمعی و دمکراتیك در چهار پارەی کردستان است.

 

ك.ژ.ك با یادآوری آنکه از پنجم آوریل سال ٢٠١۵ تاکنون هیچ خبری از سرنوشت رهبر آپو به دست نیامده است تأکید کرده که سلامتی و امنیت جانی اوجالان برای کردها امری حیاتی و اغماض‌ناپذیر است.

 

این بیانیه گزارش مختصر و تکراری سازمان منع شکنجه اروپا در مورد بازدید دو سال گذشته مأمورانش از زندان امرالی را موجب افزایش ابهامات و نگرانی‌ها دانسته و به سی‌پی‌تی تذکر داده است که قطع کلیه ملاقاتها و تحمیل انزوای سنگین بر اوجالان، اقدامی غیر انسانی و شکنجه سیستماتیک است.

 

ك.ژ.ك می‌گوید تا زمانی که رهبر آپو آزاد نشود، مبارزه متوقف نخواهد شد چرا که زنان و خلق کرد در این صورت احساس اسارت می‌کنند.