مادران صلح روژهلات: با صیانت از یکدیگر می‌توان دردهای هم را تسکین داد

مادران صلح روژهلات به مناسبت زلزله خارپت بیانیه‌ای منتشر کرد و خواهان صاحب‌مندی خلق کورد از شهروندان زلزله‌زده باکور کوردستان شد.

مادران صلح در آغاز بیانیه مراتب  همدردی خود و تسلیت خود را به خانواده جانباختگان زلزله خارپت باکور کوردستان ابراز نموده‌ و برای زخمی‌ها دعای شفا کرده‌اند.

در بیانیه به همبستگی خلق کورد در جریان زمین لرزه ازگله کرماشان در آبان ٩۶ / نوامبر ٢٠١٧ اشاره شده است. مادران صلح روژهلات در پایان بیانیه از آحاد خلق کورد درخواست کرده‌اند همچون وظیفه‌ای ملی و اخلاقی‌ به زلزله‌زدگان شهر خارپت کمک کنند.