مادران علیه حصر در میدانها هستند

مقاومت مادران و بستگان زندانیانی که علیه حصر امرالی در اعتصاب غذای نامحدود و روزه ی مرگ به سر می‌برند، ادامه دارد.

مقاومت مادران و بستگان زندانیانی که علیه حصر امرالی در اعتصاب غذای نامحدود و روزه ی مرگ به سر می‌برند، ادامه دارد.

آدانا

  فعالیت خانواده‌ی زندانیان در پارک عصمت اینونور در روز چهاردهم ادامه دارد. پارلمانتار حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ تولای هاتیم اوغولاری در این تجمع شرکت کرد.

  با آغاز این فعالیت، پلیس باز هم مادران را محاصره کرد. علی رغم هوای گرم تجمع مادران یک ساعت به طول انجامید. آنها اعلام کردند، تا پایان حصر به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

 

استانبول

  تحصن بستگان زندانیان در نزدیکی گروه T زندان باکرکوی ادامه دارد.

  وکلای عضو جمعیت مدافع حقوق آزاد OHD و تعداد زیاد دیگری از این تحصن حمایت کردند. به خانواده‌ی زندانیان اجازه‌ی نزدیک شدن به زندان داده نشد. فعالین به سمت دفتر ه.د.پ راهپیمایی کردند.

 

آمد

  تجمع مادران در آمد در روز ۲۳م ادامه دارد. مادران در مقابل کارگاه قدیمی آرد در مقابل پارک کوشویولو تجمع کردند. پارلمانتار ه.د.پ رمزیه توسون، مسئولین ه.د.پ و د.ب.پ (حزب مناطق دمکراتیک) در این تجمع شرکت کردند.

  پلیس ترک فعالین را محاصره کرد. حاضرین این اقدام پلیس را محکوم کردند. سپس خانواده‌ی زندانیان با شعار دادن به سمت دفتر جمعیت حمایت از خانواده‌ی زندانیان – توایدَر راهپیمایی کردند. در هنگام راهپیمایی هم وطنان از مادران پشتیبانی کردند. پلیس نیز به این شهروندان حمله کرد. پس از پایان راهپیمایی بیانیه‌ای قرائت شد.

  آفیده کارتال مادر محمد کارتال که در زندان گروه D آمد مدت ٨۴ روز است در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد، گفت: "تا پایان یافتن حصر، فرزندانمان دست از اعتصاب غذا نخواهند کشید. خواست آنها، خواست ما نیز می‌باشد."