مبارزه زنان با حجاب اجباری در ایران ادامه دارد

گزارش‌ها از تداوم برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با دختران خیابان انقلاب حکایت دارد. مبارزه و مقاومت این روزهای زنان در ایران خشم حاکمان و تندروهای سنتی را برانگیخته است

گزارش‌ها از تداوم برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با دختران خیابان انقلاب حکایت دارد. مبارزه و مقاومت این روزهای زنان در ایران خشم حاکمان و تندروهای سنتی را برانگیخته است

 

نیروهای انتظامی تهران دیروز برخورد خشونت‌آمیزی با یک زن انجام دادند که بر روی سکوی مخابرات به حجاب اجباری اعتراض می‌کرد.

 

یکی از مأموران این زن را از روی سکو به پائین هُل داد. مردان حاضر در صحنه علیرغم هیاهویی که انجام دادند شهامت دفاع از این زن شجاع را نداشتند.

 

در هفتەهای اخیر تعداد زیادی از زنان در ایران برای اعتراض به حجاب اجباری در میادین اصلی شهرها روسری خود را بر چوب زدەاند. آنها به دختران خیابان انقلاب معروف شدەاند.

 

گزارش‌ها حاکیست دو تن دیگر از این زنان معترض بازداشت شدەاند. یکی از آن‌ها شاپرک شجری‌زاده است که روز چهارشنبه بازداشت شد و خانواده‌اش می‌گویند در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.