محل تحصن نمایندگان ه.د.پ به محل گردهمایی زنان بدل شد

محل تحصن نمایندگان پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها امروز محل گردهمایی اعتراضی زنان بود. بدیعه اوزگوکچه ارتهان نماینده شهر وان و از تحصن کنندگان ه.د.پ طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت تنها گزینەی پیش روی زنان تحت فشارهای موجود مقاومت است

محل تحصن نمایندگان پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها امروز محل گردهمایی اعتراضی زنان بود. بدیعه اوزگوکچه ارتهان نماینده شهر وان و از تحصن کنندگان ه.د.پ طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت تنها گزینەی پیش روی زنان تحت فشارهای موجود مقاومت است.

 

تحصن عدالت و وجدان از سوی شماری از نمایندگان پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها در پارک صلح شهر وان پنجمین روز خود را طی کرد. روز شنبه این پارک به محل تجمع فعالین زن بدل شد که پلاکاردهایی با مضمون "آزادی زنان" در دست داشتند.

 

در تجمع خبری تحصن‌کنندگان، مرال دانیش بشتاش نماینده آدانا، دیلک اوجالان نماینده رحا و بدیعه اوزگوکچه ارتهان نماینده مردم شهر وان در پارلمان ترکیه حضور یافتند.

 

ارتهان در سخنرانی خود گفت نصیب آنهایی که سعی در ساکت کردن صدای زنان و مخالفان دارند شکست خواهد بود.

 

او گفت: "فیگن یوکسداغ رئیس مشترک ه.د.پ، چاغلار دمیرل و بورجو چلیک نمایندگان پارلمان به همراه صباحت تونجل و گولتان کشاناک و صدها فعال دیگر به گروگان گرفته شدەاند اما با حبس فعالان سیاسی زن نخواهند توانست ما را از مبارزه منصرف کنند. ما زنان تا زمانی که آزادی و هویت خود را پس نگیریم و صلح برقرار نکنیم به تلاش خود ادامه خواهیم داد."

 

نماینده شهر وان گفت وقتی که زنان دربند باشد نمی‌توان از اجتماعی آزاد دم زد.

 

بدیعه ارهان در ادامه اضافه کرد: "زنان حاضر در این پارک بار دیگر ثابت کردند که پاسخ آنها به موانع، دستبند و فشار و تبعید مقاومت است. کسانی مانند فیگن یوکسکداغ، نورسل آیدوغان و توبا هزر که از پارلمان اخراج شدند نمایندەی ارادەی زنان هستند."

 

او همچنین به اعتصاب غذای یک زن دانشگاهی پس از اخراج از دانشگاه اشاره کرد و گفت: "نوریه گولمن ١۵٧ روز است در اعتصاب غذا بسر می‌برد و به تنهایی صدای اعتراض میلیون‌ها انسان را رسانده است. او قدرت مقاومت زنان را به رخ کشیده و در برابر فشارها همراه با سمیح اوزاکچا سر خم نکرده است. آنها ماهیت فاشیسم را رو کردند."