محکومیت قتل زنان کورد از سوی جنبش زنان کوردستان-اروپا

رهبری جنبش زنان کورد-اروپا قتل یک زن کورد روژآوای کوردستان را در شهرلاویرو-ی یونان از سوی همسرش به شدت محکوم کرد.

رهبری جنبش زنان کورد-اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اوین اکرم از زنان پناهجوی روژآوای کوردستان، به دلیل حملات ترکیه-داعش که مدت دو سال بود روژآوای کوردستان را ترک و دچار آوارگی شده بود، در کمپ لاویرو-ی یونان در مقابل چشم فرندانش از سوی همسرش به شیوه‌ای حشیانه به قتل رسیده است. ما این قتل وحشیانه، قاتل و سیستم دولتی که از قاتلان حفاظت می‌کند را به شدت محکوم می‌کنیم.

این قتل در ۲۹ ژانویه ساعت ۲۰:۰۰ در شهر لاویرو در کمپ پناهندگان در مرکز پلیس شهر لاویرو، در طبقه فوقانی روی داد. اوین اکرم ۳۵ ساله از پناهندگان روژآوای کوردستان از سوی همسرش بهزاد علی با ضربات چاقو به قتل رسید. مجرم که بعد از اقدام به این قتل فرار کرد، بعد از سه ساعت جستجو از سوی پناهندگان کورد و پلیس دستگیر شد. اوین اکرم علی دو سال پیش از قامیشلو به یونان رفته و مادر چهار فرزند است.

در بیانیه جنبش زنان کوردستان-اروپا آمده است که: در وضعیت کنونی خشونت علیه زنان از سوی ارتجاع جنسیتی-اجتماع مشاهده شده و به نظر می رسد به شیوه‌ای سیستماتیک این خشونت‌ها از سوی دولت و حاکمیتها نمایندگی می‌شود. از یک سوی به منظور محدودیت مبارزه آزادیخواهانه زنان، فاشیسم موجود در خیابانها و خانواده‌ها را مورد حمایت قرار داده و از سوی دیگر تمامی خشونت‌های روی داده علیه زنان را تشویق و مورد حمایت قرار می‌دهد.

قتل زنان نه فقط در میان خانواده‌ها و عرصه عمومی روی می‌دهد، بلکه همزمان دولت نیز رهبری این فاشیسم جنسیتی را برعهده دارد. نه فقط علیه زنان خشونت اعمال می‌شود، بلکه در تمامی جامعه این خشونت علیه زنان اعمال می‌شود.

خشونتهای اعمال شده علیه زنان در نوع خود معضلی بزرگ به شمار رفته و مشکل روزانه تمامی زنان جهان به شمار می‌رود، به منظور حل این معضل، لازم است که تبعیضهای جنسیتی، زبانی، دینی، نژادی و اتنیکی به کنار رفته و زنان در مقابله با این تبعیضات بپا خیزند. قتل زنان قتل جنسیت است و این امر نیازمند مبارزه هر چه سازماندهی‌تر شده  زنان است. زنان با مبارزه‌ای سازماندهی‌تر شده و اتحاد می‌توانند مسائل و مشکلاتشان را حل نمایند.

در مقابله با خشونت حاکمیت دولتی و فرادستی مردان ما از زنان و مردان می‌خواهیم که علیه خشونت و فرهنگ قتل زنان بپاخیزند، صدای خود را طنین انداز نموده و فریاد بزنند: برای دستیابی به حیاتی آزاد بپاخیزیم.