مراسم روز جهانی زن با حضور دهها هزار در کانتون جزیره برگزار شد

زنان کانتون جزیره برای برگزاری هر چه باشکوهتر جشن ٨ مارس روز جهانی زنان در شهر تربسپی حومه قامشلو گردهم آمدند.

زنان کانتون جزیره برای برگزاری هر چه باشکوهتر جشن ٨ مارس روز جهانی زنان در شهر تربسپی حومه قامشلو گردهم آمدند.

 

این فعالیت از سوی کنگره ستار سازماندهی شد و هزاران زن از حسکه و قامشلو در آن شرکت نمودند.

زنان از میدان مرکزی تربسپی گردهم آمده و بسوی محل گردهمایی براه افتادند. در حین راهپیمایی، شعار "با روح و جان با توایم ای عفرین" را سردادند.

 

در محل میتینگ زنان ابتدا یک دقیقه سکوت به پاسداشت شهدای راه آزادی اعلام شد و سپس هیفا عربو نماینده کنگره ستار با زبان‌های عربی و سریانی سخنانی ایراد کرد.

 

پس از قرائت پیام سازمانهای مختلف مراسم هشت مارس با شادی و پایکوبی تا حوالی غروب ادامه یافت.