مراسم گرامیداشت آیتن بچت بر مزار وی

یاد و خاطره آیتن بچت که به منظور پایان دادن به انزوای تحمیلی علیه رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به اقدامی فدایی دست زده بود؛ همزمان با عید فطر بر مزار وی گرامی داشته شد.

  یاد و خاطره آیتن بچت که به منظور پایان دادن به حصر تحمیلی بر رهبر خلق کرد در٢٣ ماه مه سال جاری در زندان گبزی بخش زنان به اقدامی فدایی دست زده بود، همزمان با عید فطر بر مزار وی گرامی داشته شد.

  همراه با مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها که بر مزار شهید آیتن حضور به هم رسانیده بودند، افراد دیگری نیز بر مزار وی حاضر شدند. این مراسم با قرائت دعا و گذاشتن دسته‌های گل بر مزار وی خاتمه یافت.