معصومه تاجیک زن رزمی‌کار، به حجاب اجباری باخت

ویدئویی از مبارزه یک زن رزمی‌ کار ایرانی در مسابقات آزاد ترکیه که با کتک خوردن شدید او همراه است بار دیگر چهره‌ی ستمدیده‌ی زنان ایرانی حتی در دنیای ورزش را نمایش داد

پوشش دست و پاگیر یک زن رزمی کار و شکست او خبرساز شد

 

ویدئویی از مبارزه یک زن رزمی‌ کار ایرانی در مسابقات آزاد ترکیه که با کتک خوردن شدید او همراه است بار دیگر چهره‌ی ستمدیدەی زنان ایرانی حتی در دنیای ورزش را نمایش داد. معصومه تاجیک در این مسابقه مجبور است مدام روسری خود را درست کند.

 

مسابقه معصومه تاجیک زن ورزشکار ایرانی در رقابت‌های  رزمی ترکیه، به خاطر افتادن روسری بارها قطع شد.

ویدئوی این مسابقه با عنوان چهار دقیقه رنج و عذاب و شکست غم‌انگیز معصومه تاجیک منتشر شده است.

 

مردی در کنار رینگ ایستاده و کارش این است که حجاب معصومه تاجیک را مدام بر سرش کند.

 

معترضین در شبکەهای اجتماعی نوشتەاند که معصومه تاجیک یک ورزشکار توانمند است که در واقع به پوشش دست و پا گیر خود باخت.

 

خبرگزاری دولتی ایسنا در واکنش به این خبر نوشته است این ویدئو متعلق به چند روز پیش است و ورود دختران رزمی کار ایران به مسابقات درون رینگی اساسا غیر قانونی بوده است.

 

به گفتەی این خبرگزاری، حضور زنان در این مسابقات با قوانین ایران سنخیت ندارد و باید جلوی آن گرفته شود.