نازنین زاغری به مرخصی رفت

وزیر خارجه بریتانیا خواستار آزادی نازنین زاغری شد

نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی که در ایران زندانی شده است، پس از دو سال و نیم به مرخصی رفت و کودکش را در آغوش گرفت.

 

نهادهای امنیتی ایران خانم زاغری را به جاسوسی متهم کرده‌اند اما او بارها اتهامات را رد کرده است.

 

او پس از دو سال نیم در شرایطی به سه روز مرخصی رفته که از او و خانوادەاش تعهد گرفته اند به هیچیک از سفارت‌های خارجی نرود و برای خروج از کشور تلاش نکند. او همچنین تعهد داده که با رسانەها مصاحبه نکند.

 

وزیر امور خارجه بریتانیا در واکنش به مرخصی سه روزه نازنین زاغری گفته که او از همان اول نمی‌بایست که زندانی می‌شد و باید آزاد شود چون بی‌گناه است.