نامه لیلای فلسطینی به لیلای کردستانی

​​​​​​​لیلا خالد عضو شورای مرکزی جبهه مردمی آزادی فلسطین نامه‌ای به لیلا گووَن نوشته است که از هفتاد روز پیش در زندان ترکیه در اعتصاب بسر می‌برد

لیلا خالد که بخاطر چند دهه مبارزه برای آزادی فسلطین شهرت جهانی دارد در نامه خود لیلا گوون را رفیق گرانقدر خوانده و سلام‌های گرمش را به او فرستاده که پشت میلەهای زندان ظالمان است.

 

او نوشته که زندان و موانع نمی‌توانستند که جلوی رسیدن صدای لیلا گوون به آنها را بگیرند.

 

لیلا خالد اشاره کرده که برای تحقق خواستەی لیلا گوون تلاش خواهند کرد تا مبارز بزرگ، عبدالله اوجالان آزاد شود.

 

او گفته که هدف از اعتصاب غذای مبارزان در زندان‌های ترکیه و اسرائیل علیه نظام‌های سلطه‌جویی است که می خواهند صدای عدالت خواهی مردم تحت ستم را خفه کنند.

 

لیلا خالد به نمایندگی از زنان فلسطینی از مقاومت لیلا گوون اعلام پشتیبانی کرده و می‌گوید این مقاومت بهمراه صبر به پیروزی خواهد رسید.