نقش زنان در ایجاد و پیشبرد اتحاد ملی کوردها بسیار مهم است

عدالت کایا ریاست انجمن زنان رُزا اعلام نمود که نقش زنان در ایجاد اتحاد ملی بسیار مهم است. کایا اعلام نمود که کوردها باید علیه حملات موجود ماحد شده و از اطریق اتحاد و یکپارچگی تمامی این حملات را از میان بردارند.

پلتفرم زنان متحد کورد که  در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ تاسیس شده است به منظور دست یافتن به اتحاد ملی در میان کورد به فعالیت دست زد. در این رابطه عدالت کایا از اعضای انجمن زنان رُزا طی گفتگویی با رنگین عزیز‌اوغلو از اقدامات و اهداف این جمعیت برای دست یابی به اتحاد ملی سخن کفت.

عدالت کایا در این گفتگو اظهار داشت که پلتفرم زنان متحد کورد، سال قبل در دسامبر تاسیس شد. هدف اساسی این پلتفرم ایجاد اتحاد ملی بوده است و در این میان اتحاد ملی کورد از میان اتحاد زنان می گذرد. پلتفرم با باور به ایجاد اتحاد ملی در میان کوردها تاسیس شده است. ما براین باور هستیم که اتحاد از طریق زنان ممکن می‌گردد. طی دو سال گذشته ما تلاشهای فراوانی را در این رابطه انجام داده‌ایم.

کوردها در همه جا با پاکسازی مواجه می‌شوند

کایا در این گفتگو اظهار داشت که کوردها در تمامی اکناف جهان پراکنده شده‌اند، در نتیجه جنگ و سیاستهای آسیمیلاسیون کوردها تقسیم شده‌اند. کوردها در تمامی اکناف جهان با پاکسازی مواجه شده‌اند و دچار دردهای فراوان شده‌اند. طی دو سال اخیر نیز با حملات بدون وقفه روبرو شده‌اند. در عفرین در روژاوا و باشور کوردستان حملات همچنان ادامه دارند. در چنین شرایطی برای دست‌یابی به اتحاد چه می‌توان انجام داد؟ ما دیدیم که باید بیشتر نسبت به این مسئله متمرکز شویم. براین اساس بود که تصمیم گرفتیم این تلاشهای جمعی را افزایش دهیم.

تلاشها برای اتحاد ملی باید تسریع شوند

در آخرین بخش سخنان خود عدالت کایا اظهار داشت که تمامی حملات پاکسازی و قتلعام سیاسی کوردها، حملات و سیاستهای جنگی بیشترین تاثیر را بر زنان دارند. زنان با مصائب و آلام وحشیانه روبرو شده‌اند. کوردها باید اتحاد ملی خود را اجاد کنند و علیه حملات انجام شده، متحدانه عمل نمایند. ما می‌توانیم این حملات را با داشتن اتحاد از میان برداریم. به همین دلیل نقش زنان در این مبارزات بسیار مهم و بی‌بدیل است. باید این تلاش‌ها تسریع شوند. باید کوردها در تمامی مناطق جهان متحد شده و کنگره ملی خود را برگزار کنند. ما باید از یکدیگر پشتیبانی نموده و خود را قدرتمند نماییم.

منبع: e-rojname.com