هزاران نفر برای برگزاری جشن نوروز به قندیل آمده‌اند

هزاران کردستانی از هر چهار بخش کردستان در قندیل گردهم آمده‌اند تا جشن ملی نوروز را در کنار همدیگر برگزار نمایند

از روز گذشته هزاران کردستان از چهار بخش میهن بسوی قندیل روانه شده‌اند تا در مراسم جشن نوروز شرکت کنند.

 

از عصر دیروز آتش نوروز در قندیل بر پا شده است. مهمانان نوروزی شب گذشته را در خانه‌های ساکنان قندیل سپری کردند و در بامداد امروز برای شرکت در جشن باشکوه نوروز قندیل بسوی محل برگزاری مراسم براه افتادند.

 

زنان با لباس‌های محلی رنگ زیبایی به مراسم نوروز قندیل بخشیده‌اند. جالب اینکه بسیاری از شهروندان با پوشیدن لباس گریلاهای کردستان در جشن نوروز قندیل شرکت کرده‌اند.