هیفا عربو: سطح سازماندهی خویش علیه اشغالگران را ارتقا داده‌ایم

عضو شورای اجرایی کنگره زنان ستار در رابطه با رویدادهای سال ٢٠١٩ میلادی در شمال و شرق سوریه در اظهاراتی گفت:"ما علیه اشغالگری سطح سازماندهی خویش را تقویت کردیم."

هیفا عربو از اعضای شورای اجرایی کنگره زنان ستار در گفتوگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی تحولات سال ٢٠١٩ میلادی در شمال و شرق سوریه پرداخت.

عربو خاطرنشان کرد که با وجود مصائب و مشکلات فراوان و تداوم حملات اشغالگرانه، ولی کنگره زنان ستار توانسته است با رویکرد موفق به فعالیت‌های خویش ادامه داده و سازماندهی خویش را در میان خلق تقویت نماید.

وی در مورد استحکام سازماندهی در سال گذشته میلادی گفت:"سال ٢٠١٨ نیز به سختی طی شد، به همین دلیل ما در چهارچوب اهدافی که برای ٢٠١٩ طرح کرده بودیم با مدنظر قرار دادن حمله اشغالگرانه ترکیه به عفرین در ٢٠١٨ سعی نمودیم که مبارزه زنان عفرین [چه در داخل و چه در خارج از عفرین] و مقاومت را تقویت کنیم.

همچنین فعالیت‌هایمان را برای بازگشت خلق آواره عفرین به سرزمین خویش که یکی از اهداف اولیه ما بود به انجام رساندیم. ما همچنین سعی کردیم زنان را در عرصه‌های دیگر نیز فعالانه جای گرفته و پیشاهنگی را بر دوش گیرند. می‌توان گفت که کنگره ستار در سطحی گسترده فعالیت نمود. با مقاومت رفیق لیلا گووَن، زنان شمال و شرق سوریه نیز به فعالیت‌های خویش علیه اشغالگران و ذهنیت مردسالاری سرعت بخشیدند."

هیفا عربو در ادامه به فعالیت‌های کنگره زنان ستار برای سازماندهی خودویژه زنان در شمال سوریه و تلاشهای زنان این بخش از سوریه برای ایجاد رابطه با زنان در دیگر مناطق سوریه، خاورمیانه و جهان اشاره کرده و نتایج آن را امیدوارکننده خواند.

عضو شورای اجرایی کنگره زنان ستار در بخشی دیگر از سخنان خود به وظایف زنان در زمینه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و آموزش در شمال و شرق سوریه پرداخت و نقش کنگره زنان ستار را در زمینه پیشاهنگی زنان مهم ارزیابی کرد. وی خاطرنشان کرد که برپایی دوره‌های آموزش و همچنین آکادمی ویژه زنان توانسته است به تغییر در سبک زندگی ساکنان منطقه بیانجامد.

هیفا عربو سپس افزود که در سال ٢٠١٩ در مجموع ٣٢ شرکت تعاونی ویژه زنان تأسیس شده است. وی اولویت کنونی کنگره زنان ستار را رسیدگی به زنان آواره مناطق اشغالی گری سپی و سریکانی اعلام نمود.