وضعیت سلامتی گلرخ ایرایی نگران کننده است

خبرها حاکیست وضعیت سلامتی گلرخ ایرایی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی که از ۵٠ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد نگران کننده است.

خبرها حاکیست وضعیت سلامتی گلرخ ایرایی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی که از ۵٠ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد نگران کننده است.

 

به گزارش سایت حقوق بشر ایران گلرخ ایرایی روز گذشته به دلیل وخامت ناشی از اعتصاب غذا دچار بیهوشی شده است.

 

دو فعال مدنی زن محبوس در زندان، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی روز چهارم بهمن با ضرب و شتم از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک تبعید شدند. گلرخ ایرایی در اعتراض به این تبعید غیر قانونی از ١۴ بهمن‌ماه در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

هم اکنون با گذشت ۵٠ روز از اعتصاب غذا، وضعیت سلامتی او خطرناک گزارش شده است.

 

گلرخ ابراهیمی  ٣ آبان ماه ١٣٩۵ توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان منتقل شد.

 

دلیل بازداشت خانم  گلرخ ابراهیمی استناد به داستان منتشر نشده ای در نقد سنگسار اعلام شده است.