وکلای اوجالان نشستی خبری برگزار می‌کنند

وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد ساعت ١۵ به وقت آمد در نشستی خبری شرکت خواهند کرد.

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان ساعت ١۵ امروز در هتل 'تاکسیم هیل' استانبول نشستی خبری برگزار خواهند کرد.